Jste sociální pracovník a hledáte pomoc pro své klienty?

Žádost do projektu BYDLENÍ PRO DĚTI vyplňují samoživitelé a samoživitelky sami, nicméně k žádosti je nutné přiložit i Vyjádření sociálního pracovníka. Vyjádření můžete svým klientům a klientkám vyplnit přímo na této stránce.

Vyjádření můžete vyplnit prostřednictvím formuláře níže. Vyplněný formulář následně stáhněte do PDF, podepište a předejte klientovi/ce, který/á ho vloží ke své žádosti.