Zaměstnanci O2 pomáhají s IT pro děti

O2 Chytrá škola podporuje IT pro děti

Část zaměstnanců O2 se vzdala svých nároků na vánoční dárek a prostředky darovala Nadaci O2, která v rámci svého projektu O2 Chytrá škola pomůže připojit děti ze sociálně znevýhodněných rodin do distanční výuky. A protože se O2 Chytrá škola rozhodla podpořit i náš projekt IT pro děti, máme zajištěno internetové připojení a „naše“ děti se mohou plnohodnotně zapojit do vzdálené výuky. Děkujeme!

Proč jste se rozhodli navázat spolupráci s Women for Women a podpořit projekt IT pro děti?

Hany Farghali, Nadace O2

Pomáhat je pro nás samozřejmé. V O2 máme jednu z nejstarších firemní nadaci v České republice a za více než 18 let její existence dobře víme, že je klíčové mít partnery, kteří již za sebou mají v oblasti filantropie jasné výsledky,“ přibližuje předseda správní rady Nadace O2 Hany Farghali. „Vzhledem k tomu co Women for Women dokázala se školními obědy pro potřebné, nepochybujeme, že uspěje i v digitalizaci školství. Právě digitalizace školství je totiž hlavním posláním naší Nadace O2 a jejího projektu O2 Chytrá škola.“

Čím vás projekt I pro děti nejvíc oslovil?

„Především jasnou vizí, jak pomoc k potřebným rodinám dostat. Adresnost pomoci vychází z dlouhodobých kontaktů a znalostí, jež Women for Women získala díky projektu Obědy pro děti.“   

Zde je od nás na místě krátké vysvětlení – Obědy pro děti a IT pro děti

Obědy pro děti pomáhají od roku 2013 se zajištěním školního stravování. Podporujeme děti, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim školní obědy. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy, aby se obědy dostaly k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita. V září 2020 jsme ve Women for Women oslovili 1.500 základních škol, se kterými už spolupracujeme a se kterými se už vzájemně známe. A nově jsme začali pomáhat dětem zapojeným do programu Obědy pro děti také s IT techniku pro distanční výuku. A to především proto, aby děti nebyly vyloučeny ze systému vzdělávání.

Ale zpátky k Nadaci O2 se závěrečnou otázkou: Co vnímáte na IT pro děti jako nejdůležitější?

Za nejdůležitější vnímáme to, aby pomoc byla dlouhodobá a zásadně napomáhala systémové změně, kterou český vzdělávací systém zoufale potřebuje. Chceme, aby moderní technologie byly přirozenou součástí školní výuky a aby všichni žáci měli možnost připojit se do hodin, když zrovna nemohou být ve škole. Tedy nejen v období celonárodních lock downů, ale třeba i ve chvíli, kdy se kvůli lehké zdravotní indispozici nemohou účastnit prezenční výuky.

V záměru projektu IT pro děti vidíme snahu o to, právě tuto dlouhodobou změnu pomoci přinést,“ uzavírá za Nadaci O2 Hany Farghali.  

Děkujeme Nadaci O2 a projektu O2 Chytrá škola za pomoc a podporu!

Vaše Women for Women a projekt IT pro děti

O2 Chytrá škola podporuje IT pro děti

Projekt O2 Chytrá škola pomáhá především pedagogům a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Na veřejném portále projektu najdete komplexní užitečné informace o bezpečném zacházení s internetem a digitálními technologiemi i konkrétní tipy, jak o nich mluvit s dětmi.

Nadace O2 zřízená společností O2 Czech Republic a.s. patřila v době založení mezi první svého druhu v České republice. Přispívá k rozvoji vzdělanosti na všech úrovních a podporuje rozvoj a ochranu prostředí a komunit, ve kterých žijeme. Přináší komunikační technologie opravdu každému – tedy i lidem, pro které by jinak třeba byly nedostupné.

Oficiální tiskovou zprávu O2 k tomuto tématu najdete zde.

Komentáře