Women for Women slaví desetileté výročí s novou vizuální identitou

U příležitosti desetiletého výročí založení, které Women for Women, o.p.s. oslaví letos v říjnu, se společnost rozhodla přijít s novou vizuální identitou. Nové logo, jehož součástí je piktogram znázorňující domov, symbolicky odráží závazek i nadále pomáhat nejen dětem, ale i jejich rodičům.

Nový vzhled značky přichází v době, kdy se k charitativním projektům Women for Women hlásí jak matky samoživitelky, tak i otcové samoživitelé společně s rodinami s dětmi, které se nachází ve složité životní situaci. I z tohoto důvodu prošel změnou nejen piktogram, ale i celkový design společnosti, který je nově laděn do genderově vyvážené zelenomodré barvy symbolizující mír, zdraví, růst, důvěru a jistotu.

„K tomu, aby bylo dítě spokojené potřebuje být nakrmené, mít střechu nad hlavou, a mít rodiče, kteří spolu aspoň v rámci možností vycházejí. Na těchto třech základních pilířích domova stojí naše hlavní projekty Obědy pro děti, Bydlení pro děti, Servis Rodiny a Servis vztahů, prostřednictvím kterých se snažíme pomáhat tam, kde je to potřeba nejvíce. Věříme, že tuto misi nově reflektuje i naše logo,“ říká Ivana Tykač, zakladatelka Women for Women, o.p.s.

Women for Women poskytuje nejen materiální a finanční pomoc, ale i nemateriální, a to formou psychologické podpory v rámci různých druhů terapií. Vzhledem k aktuální situaci společnost Women for Women zařadila do portfolia svých služeb i pomoc matkám s dětmi prchajícím před válkou na Ukrajině a sirotkům po padlých ukrajinských vojácích.

https://www.youtube.com/watch?v=FsSL-pzqw5I
Komentáře