WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. navázala partnerství s projektem Neviditelní

Více než jeden milion nízkopříjmových domácností, až dvě stovky lidí neformálně pečujících o blízkou osobu nebo více než dvě stě tisíc samoživitelů. K tomu, aby se stal člověk Neviditelným, stačí málo. Třeba založení rodiny, rozvod nebo ovdovění. WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W) se stala partnerem projektu Neviditelní, který chce pomoci až 1,3 milionu lidí.

Ať už jde o mladé rodiny, nebo rodiče samoživitele, nízké příjmy a často i dluhy rodinám neumožňují realizovat ani základní výdaje. Děti jsou pak deprivovány tím, že nemohou navštěvovat kroužky a účastnit se dalších mimoškolních aktivit. Tito lidé často nevědí, jak se ze začarovaného kruhu dostat. W4W si proto partnerství s projektem Neviditelní nesmírně cení. Společnými silami tak bude možné přispět k odhalení a následné pomoci více ohroženým lidem a rodinám.

Mapování situace, hloubkový ekonomický výzkum a průzkumy veřejného mínění mají přispět k tomu, aby bylo možné podat Neviditelným pomocnou ruku. Celkově se přitom jedná až
o 13 % celé české populace. Hlavním cílem projektu je propojení firem, neziskového sektoru
a státu. To má následně umožnit vyčíslení reálného ekonomického dopadu a finančních nákladů pro Neviditelné i pro stát, propojovat Neviditelné s odborníky a organizacemi
a poskytovat jim poradenství. V konečném důsledku chce projekt nabízet doporučení na systémové změny.

Více informací k projektu Neviditelní se můžete dočíst zde: www.neviditelni.org.  

Komentáře