WOMEN FOR WOMEN: Most

Mostecko je krásný region, ale potýká se s mnohými problémy, mezi něž patří i ty sociální. Otevření pobočky se zde přímo nabízelo,“ popisuje Ivana Tykač, zakladatelka WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W), motivaci k založení pobočky W4W v Mostě. Plán se stal skutečností dne 1. června 2018, kdy jsme na mostecké ulici Václava Řezáče zmíněnou pobočku skutečně otevřeli. Od té doby mosteckým dětem a jejich rodičům nabízíme služby podobné těm, které nabízí naše pražské ústředí.

Kromě pomoci zaměřené konkrétně na region Mostecka mohou děti a rodiče v této oblasti využívat i našich celostátních projektů. S místními školami spolupracujeme v rámci projektu W4W: Obědy pro děti. A samoživitelé z Mostecka mohou žádat o přijetí do projektu W4W: Bydlení pro děti – Kauce.

Důležitou složkou činnosti W4W v Mostě je projekt Servis rodiny, který realizujeme ve spolupráci s Okresním soudem v Mostě. Cílem projektu je pomoci rozcházejícím se rodičům snížit dopad sporů, vznikajících v rámci jejich rozchodu, na psychiku jejich dětí. Pomáháme jim najít společnou řeč, aby byli schopni jako rodiče ve vzájemné shodě pečovat o své dítě, i když už sami nejsou partnery a netvoří společnou domácnost. V tom nás podporují právě mostečtí soudci, kteří rozcházející se rodiče (účastníky opatrovnických řízení) informují o našich službách a doporučují jim, aby vyhledali naši pomoc a nenechali o budoucnosti svých dětí rozhodovat soudy. V rámci W4W: Servis rodiny tak poskytujeme rodičům nejen mediaci, která jim pomůže se spolu domluvit ve prospěch jejich dětí, ale i rodinnou terapii.

Dále v Mostě nabízíme služby pro veřejnost. Naši klienti využívají poradny – sociální a právní – kde jim pomáháme nalézt řešení jejich situace jak v mezilidských vztazích, tak v oblasti práva. Jádrem služeb pro veřejnost je ovšem psychosociální pomoc. Tu za symbolické finanční spoluúčasti 200 Kč/hod. nabízíme dětem i jejich rodičům. Dětem při stejné finanční spoluúčasti nabízíme i hodiny rozvoje jazykových dovedností, které jim pomohou odstranit jejich řečové vady a získat díky tomu zdravé sebevědomí i větší šanci na zvýšení kvality života.

Vypisujeme také termíny pro účast na vzdělávacích programech The Bridge a Vědomé rodičovství. Tyto programy nabízejí možnost vzdělávání a osobnostního rozvoje mladým rodičům – věříme, že právě jejich edukací a podporou vytvoříme příznivé výchovné a rodinné zázemí i pro jejich děti.   

Více se o našich aktivitách dozvíte zde: https://women-for-women.cz/pobocka-most/.

Komentáře