W4W, o.p.s. integrovala 85 % ubytovaných ukrajinských matek s dětmi

Praha, 1. dubna 2022 Startovací balíček společně s plánem integrace, který na začátku války na Ukrajině nabídla obecně prospěšná společnost Women for Women (W4W) uprchlíkům z řad matek a dětí, má většinový úspěch. Z celkem 143 ubytovaných ukrajinských matek s dětmi se W4W podařilo integrovat až 85 %. Začlenění ukrajinských uprchlíků do českého systému považuje W4W za klíčovou v rámci aktivit všech zástupců českého neziskového sektoru.

„Každá ubytovaná a pracující Ukrajinka je přínosem pro český státní rozpočet,“ komentuje Ivana Tykač, zakladatelka W4W a dodává: „Čím rychleji ukrajinské ženy integrujeme do české společnosti, poskytneme jim ubytování, výuku českého jazyka, jejich dětem školu a školku, tím rychleji se každá z nich stane daňovým poplatníkem a bude přispívat do státního rozpočtu.“

Již na začátku války na Ukrajině společnost W4W uvolnila své i partnerské ubytovací kapacity a nabídla je ukrajinským maminkám s dětmi zdarma. Společně s tím připravila i startovací finanční balíčky a další materiální i nemateriální pomoc formou asistence při vyřizování formálních náležitostí spojených s příchodem do ČR. Díky rychlé reakci a aktivizaci záchranné sítě terénních pracovníků a terapeutů W4W tak mohlo dojít k téměř okamžité integraci do české společnosti. „Jsem přesvědčena, že cílem nás všech by mělo být to, aby se ukrajinská žena přicházející do ČR stala co nejdříve nezávislou na státní podpoře. Zaměstnáním takové ženy skončí investice státu do ní a ona uspěje v českém tržním prostředí,“ uzavírá Ivana Tykač.

GRAFICKÁ VIZUALIZACE ÚSPĚŠNOSTI INTEGRACE SPOLEČNOSTI W4W

Komentáře