W4W: Každé osmé dítě v ČR trpí hladem a vyčleněním ze školního kolektivu. Situace se letos bude zhoršovat

Praha 10. března, 2022 Obědy pro děti, projekt obecně prospěšné společnosti Women for Women (W4W), zaplatil v tomto roce školní obědy více než 10 500 dětí, což představuje částku přes 53 milionů korun. Rodiče těchto dětí nejsou schopni ze svých příjmů školní obědy hradit. Bez školních obědů však děti trpí nejen hladem, ale také vyloučením z kolektivu a zhoršením prospěchu. Společnost W4W si proto i v roce 2022 klade za cíl tyto děti finančně podpořit a školní obědy jim prostřednictvím finančních darů ze soukromých i veřejných zdrojů zaplatit. V naplnění tohoto cíle rovněž pomůže podpora projektu Obědy pro děti v rámci pořadu České televize – Peče celá země. 

„Situace je opravdu vážná a v příštích měsících se bude ještě zhoršovat. Zvyšující se ceny energií se promítají do veškeré výroby, a tudíž i do cen obědů. K tomu se nyní přidal válečný konflikt na Ukrajině, který znamená další tlak na veřejné finance, a je zcela reálné, že přinese i vyšší nezaměstnanost. Stále více rodin se bude dostávat do existenčních problémů,“ upozorňuje Ivana Tykač, zakladatelka W4W, a dodává: „Máme zprávy o tom, že školní jídelny byly nuceny od začátku tohoto školního roku zdražovat až o 30 %, a částka, kterou letos musí rodič měsíčně za jednoho žáka zaplatit, se v průměru vyšplhala až na 700 korun. Naše obecně prospěšná společnost Women for Women v rámci projektu Obědy pro děti poskytne finanční prostředky na úhradu obědů, a to nejen českým, ale i ukrajinským žákům.“

Vzhledem k tomu, že dosud nebyl schválen státní rozpočet na rok 2022, veškeré školní obědy pro děti v celkové výši 35 milionů korun musely být od 1.1. 2022 uhrazeny pouze z akumulovaných darů našich sponzorů za poslední 2 roky. Celkově za školní rok 2021/2022 bylo vyplaceno, díky minulé dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a soukromým dárcům, více než 53 milionů korun. Letos však vzhledem k drastickému zdražování bude potřeba mnohem více prostředků.

Partnerství, pro které byl projekt Women for Women – Obědy pro děti vybrán Českou televizí v rámci pořadu Peče celá země, proto přichází v ten nejlepší možný čas a projekt si od něj slibuje rozšíření sítě dárců z řad firem i jednotlivců.

 „Velmi si vážíme všech, kterým není osud českých dětí lhostejný. Každý den společně s učiteli vidíme, jak obrovské negativní dopady absence školního oběda má, a naopak jaké zázraky školní obědy umí vykonat. Jménem Women for Women proto chceme velmi poděkovat České televizi za mediální podporu tohoto citlivého tématu, kterým hladovějící děti, ať už české nebo ukrajinské, bezesporu jsou,“ uzavírá Tykač.

Firmy i jednotlivci mohou přispívat jak dlouhodobě, tak i jednorázově, a to na transparentní účet projektu, odkud jde 100 % z darů přímo na obědy těm dětem, které to potřebují nejvíce.

Více na www.obedyprodeti.cz.

Komentáře