Věděli jste, že v projektu W4W: Obědy pro děti spolupracujeme přímo se školami?

V našich projektech dbáme na zodpovědné využití všech finančních prostředků, které pochází jak od individuálních dárců, tak firem a institucí. Každý projekt proto funguje podle nastavených pravidel s cílem zajistit pomoc tam, kde je skutečně potřebná.

V projektu W4W: Obědy pro děti mezi tato pravidla patří i zásada, že spolupracujeme přímo se školami, nikoli s rodiči. Ředitelé ve spolupráci s pedagogy vybírají děti, kterým v projektu pomáháme, a veškeré finanční prostředky zasíláme na jejich bankovní účty. Věříme, že i díky tomu je naše pomoc adresná a efektivní.

Mezi další pravidla projektu patří, že:

  • účet projektu je transparentní,
  • 100 % prostředků z transparentního účtu jde pouze na školní obědy konkrétním dětem, 
  • děti mají zaručenou naprostou anonymitu,
  • pokud rodiče nechávají obědy opakovaně propadnout, dítě je z projektu vyřazeno, nevyčerpané stravné se vrací zpět na účet projektu.

Školy, případně školní jídelny, vybírají děti do projektu rovněž podle stanovených kritérií – rodiče se o děti starají, finanční situace jim však nedovoluje platit obědy ve škole; u dětí jsou viditelné i další náznaky finanční tísně (nemají žádné nebo skromné svačiny, nemohou se účastnit placených třídních či školních aktivit, jako jsou výlety, návštěvy divadel apod).

Projekt W4W: Obědy pro děti je od roku 2016 finančně podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Komentáře