V roce 2023 jsme pomáhali více než 22 500 dětí v našich projektech W4W: Obědy pro děti, SOS do školky a Bydlení pro děti

S koncem roku přichází přirozeně i bilancování. Uvažujeme, co se povedlo, kde je prostor pro zlepšení a jak se můžeme poučit pro další rok.

Přestože žádná čísla nemohou dostatečně vyjádřit lidské příběhy, jsme rádi, že díky podpoře našich partnerů a dárců jsme letos v našich projektech pomohli dětem v počtu, který není zanedbatelný. 

Největší část dětí (20 799) byla zapojená v projektu W4W: Obědy pro děti, který funguje více než 10 let. Školákům, jejichž rodiče nemohou zaplatit stravu ve školní jídelně, prostřednictvím projektu obědy hradíme a pomáháme jim tak zůstat součástí školního kolektivu. Celková částka podpory dosáhla 86,3 milionu Kč, nejvíce dětí bylo z Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Díky projektu W4W: SOS do školky, který jsme spustili na jaře, svačilo a obědvalo téměř
1 600 nejmenších žáčků z 338 mateřských škol. Výše podpory se vyšplhala na téměř 6 milionů Kč, nejvíce dětí bylo z Moravskoslezského kraje. Ve školním roce 2022/2023 (od března do června) bylo ze zapojených dětí celkem 70% předškoláků, ve školním roce 2023/2024 v části 2023 tvořilo z  podpořených dětí 60% předškoláků (poslední povinný ročník MŠ).

V projektu W4W: Bydlení pro děti získalo důstojný domov 147 dětí, přičemž částka věnovaná na zaplacení kaucí na nájem přesáhla 1,1 milionu Kč. Jako nezbytnou součást projektu nabízíme klientkám a klientům roční podpůrný program, ve kterém bylo v roce 2023 zapojeno celkem 41 rodičů samoživitelů.

Děkujeme tímto za obrovskou podporu všem dárcům – firmám, institucím i jednotlivcům. Ať už jste přispěli k fungování našich projektů a aktivit jakkoli, jsme vám hluboce vděční. 

Realizace projektu W4W: SOS do školky byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory účasti dětí na předškolním vzdělávání na rok 2023.
Realizace projektu W4W: Obědy pro děti byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory školního stravování žáků základních škol na rok 2023.

Komentáře