V Česku roste počet dětí, jejichž rodiče nemohou platit školní obědy

Obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN (W4W) eviduje rapidní nárůst počtu škol, které se hlásí o pomoc v rámci projektu W4W: Obědy pro děti. Svoji očekávanou daň si tak u nízkopříjmových rodin vybírá zhoršená ekonomická situace, kterou Česká republika během letošního roku zaznamenala.

Cílem projektu je především zabránit vyloučení z kolektivu u sociálně znevýhodněných dětí. Právě možnost chodit na obědy se spolužáky je totiž pevnou součástí sociálního života ve škole. Školní oběd je navíc pro některé z nich jediným teplým jídlem denně.

Přestože se ceny obědů v českých školních jídelnách liší podle regionů, zejména kvůli rostoucím cenám surovin a energií představují stále větší položku v rodinném rozpočtu. V roce 2022 se podle statistik W4W měsíční náklady na obědy pohybovaly kolem 700 korun na jednoho žáka. Letošní legislativní změny však umožnily školním jídelnám zvýšit cenu oběda až o 20 %. Zatímco do února 2023 se mohla cena pohybovat od 39 do 45 korun, od února 2023 ji lze navýšit na 47 až 54 korun. 

Sečteno, podtrženo – výrazně přibývá škol a dětí, které se do projektu W4W: Obědy pro děti chtějí zapojit. S blížícím se koncem září tak W4W registrovala 14 tisíc žádostí z 1110 základních škol. Celková podpora podle propočtů dosáhne 87 milionů korun na tento školní rok. Ve stejném období minulého školního roku bylo přitom v projektu zapojených 10 100 dětí z 870 škol a potřebnou částkou zhruba 60 milionů korun.

Obecně prospěšná společnost v březnu 2023 rovněž spustila projekt W4W: SOS do školky, v němž poskytuje dětem stravu v mateřských školách (dvě svačiny a oběd denně). I zde došlo k výraznému cenovému skoku a následnému nárůstu počtu podpořených dětí: Průměrná částka za stravu pro předškoláky se pohybuje mezi 40 a 64 Kč, v loňském školním roce byla kolem 37 až 55 Kč. Přestože projekt funguje pouze 7 měsíců, zapojilo se do něj již 205 školek a téměř 1 000 dětí. 

Tisková zpráva ke stažení v PDF

Realizace projektu W4W: Obědy pro děti byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory školního stravování žáků základních škol na rok 2023.

Komentáře