Užitečné kontakty pro Vás

Připravili jsme pro Vás několik užitečných kontaktů, odkazů a stránek, které můžete potřebovat.  

Nejprve vidíte jednotlivé okruhy, kapitoly, níže pak najdete vše potřebné. Najděte si vždy v seznamu svůj kraj a nejbližší město, kde vám mohou pomoci, a pak konkrétní službu.

Náš TIP!

TIP: Víte, jak vyhledávat rychle na této stránce? Stiskněte CTRL+F a do okénka napište, co hledáte.     

Přehled kapitol Užitečných kontaktů

Přehled kapitol na této stránce. Po kliknutí na nadpis kapitoly se posunete níže na stránkách rovnou k tématu: 

Pokračujte po stránce dolů a najděte potřebný Užitečný kontakt. 

Webové stránky, na nichž najdete pomoc a řadu důležitých kontaktů, údajů a rad:

 • Acorus – Pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Krizová pomoc, odborné sociální poradenství, právní informace: www.acorus.cz., nonstop linka: 283 892 772
 • ANIMA-TERAPIE – Pomoc drogově závislým a jejich blízkým. Rodinná terapie, individuální terapie, sociální poradenství, skupinová terapie, práce s dětmi, pracovní poradenství: www.anima-os.cz,  info@anima-terapie.cz, tel: 777 113 387
 • Asociace manželských a rodinných poradců ČR – Manželské a rodinné poradenství.  Kontakty na poradce a sociální pracovnice: www.amrp.cz.
 • Asociace neúplných rodin – Řada důležitých informací z oblasti práva, financí. Poradenství, formuláře, kontakty: www.asociaceneuplnychrodin.cz, info@asociaceneuplnychrodin.cz, tel: 800 400 441
 • Asociace občanských poraden – Bezplatné sociální poradenství (mj. sociální dávky, sociální pomoc, pracovněprávní vztahy, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, finance). Adresář poraden: www.obcanskeporadny.cz, aop@obcanskeporadny.cz, tel: 284 019 220
 • Bílý kruh bezpečí – Pomoc obětem a svědkům trestných činů v ČR (včetně domácího násilí) – právní, psychologické a sociální poradenství, praktické rady: www.bkb.cz, linka pomoci: 116 006
 • Česká asociace pracovníků linek důvěry – Seznam linek důvěry a další kontakty: www.capld.cz
 • Diakonie Českobratrské církve evangelické – Sociální, zdravotní a vzdělávací služby, pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Kontakty, intervenční centra: www.diakonie.cz
 • Domácí násilí.cz – Bílý kruh bezpečí – Praktické rady, intervenční centra, místa pomoci, důležité kontakty: www.domacinasili.cz
 • ESET – Psychoterapeutická a psychosomatická klinika: www.klinikaeset.cz
 • FOD – Fond ohrožených dětí – Pomoc ohroženým dětem: www.fod.cz,  fod@fod.cz, tel: 224 236 655
 • Charita Česká republika – Pomoc lidem v nouzi, sociální a zdravotní služby, bezplatná právní poradna aj. Kontakty: www.charita.cz
 • Informační portál pro orgány sociálně - právní ochrany dětí (OSPOD) – Preventivní a poradenská činnost při sociálně-právní ochraně dětí. Seznam jednotlivých úřadů s podrobnými kontakty: www.ospod.cz
 • Magdalenium – Pomoc obětem domácího násilí, psychologické aj. rady, terapie, azylové domy, doprovod k soudu: www.magdalenium.cz,  magdalenuim@magdalenium.cz, tel: 776 718 459
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) – Informace o konzultačních dnech pro veřejnost v působnosti resortu MPSV ČR: www.mpsv.cz
 • Modrá linka – Linka důvěry nejen pro děti a mládež, psychologická poradna, www.modralinka.cz. 
 • Linka důvěry: 608 902 410, linka důvěry v nouzovém stavu: 731 197 477
 • Ohrožené dítě – Stránky věnované tématu ohrožených dětí ČR. Řada kontaktů v oblasti zdravotní, sociální (např. azylové domy, krizové linky, odborné poradenství) a školské (mj. střediska výchovné péče a pedagogicko-psychologické poradny) www.ohrozenedite.cz
 • Persefona – Odborná pomoc obětem domácího násilí: www.persefona.cz, telefonní linka pomoci: 737 834 345, 545 245 996
 • Poradna při finanční tísni – Bezplatné poradenství spotřebitelům, kteří se ocitli ve finanční tísni a kteří např. v důsledku změny své životní situace nemohou řádně platit své dluhy. Zpracování návrhů na oddlužení (tzv. osobní bankrot), pomoc při komunikaci s věřiteli, exekutory a soudy. Seznam kontaktů: www.financnitisen.cz, bezplatná poradenská linka: 800 722 722
 • Poskytování krizové pomoci – Seznam linek důvěry pro celou populaci, specializovaných linek, linek podle krajů a linek podle problematik: www.krizova-pomoc.cz
 • Prevence-info.cz – Prevence rizikového chování včetně seznamu organizací: www.prevence-info.cz
 • Proxima sociale – podpora a pomoc dětem, mladistvým a dalším občanům, kteří se dostali do obtížné životní situace. Pomoc ženám a dětem bez domova. Odborné poradenství všem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci: www.proximasociale.cz
 • Rodina u soudu – Rodinné právo pro každého – od určení otcovství přes rozvod, majetkové vypořádání po rozvodu a výživné až po dědictví: www.rodinausoudu.cz
 • ROSA – Centrum pro týrané a osamělé ženy – přímá komplexní pomoc ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem. Prevence domácího násilí, odborné poradenství, SOS linka. Kontakty: www.rosa-os.cz, SOS linka: 602 246 102
 • Slezská diakonie – Sociální služby a pomoc lidem hendikepovaným a těm, kteří se ocitli v nouzi, poradenství. Seznam kontaktů, intervenční centra: www.slezskadiakonie.cz. Linka pomoci/podpory: 604 255 440

Důležité telefonní linky s celorepublikovou působností

 • DONA linka – pomoc obětem domácího násilí: 251 511 313
 • Linka bezpečí: 116 111
 • Linka bezpečí – rodičovská linka: 606 021 021
 • Linka důvěry Dětského krizového centra: 241 484 149, 777 715 215, 
 • Právní poradenství:  241 480 511, 777 664 672
 • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí – Bílý kruh bezpečí: 116 006
 • Linka právní pomoci pro ženy – oběti domácího násilí (proFem): 608 222 277
 • Magdalenium - Pomoc obětem domácího násilí: 776 718 459
 • Linka pro ženy a dívky: 603 210 999 - registrovaná poradensko-krizová služba Pomoc ženám a dívkám v nelehkých životních situacích

Krizové linky a linky pomoci

Najděte si v seznamu svůj kraj a nejbližší město, kde vám mohou pomoci.

Některé z linek umožňují i e-mailovou komunikaci nebo chat; podrobnosti můžete nalézt v seznamech krizových linek, například na těchto adresách: www.csspraha.cz , www.capld.cz, a jiné. 

 • Jihočeský kraj
  • České Budějovice:
   • Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice, o. p. s.: 387 313 030 (NONSTOP), www.rodinnaporadnacb.cz (cílová skupina: děti, mládež, dospělí a senioři v krizové životní situac
   • THEIA – Krizové centrum, o. p. s.: Linka pomoci: 775 202 421, www.theia.cz  (cílová skupina: děti a mládež, senioři, dospělí)
  • Písek:
   • ArkÁda – sociálně psychologické centrum, o. s., Linka důvěry: 382 222 300, www.arkadacentrum.cz (cílová skupina: děti, mládež, dospělí a senioři v krizové životní situaci a drogově závislí).
  • Prachatice:
  • Strakonice:
   • Dys-centrum Strakonice, Linka důvěry: 724 258 165, www.dyscentrum-strakonice.cz (cílová skupina: děti a dospělí v krizové životní situaci)
  • Třeboň: 
   • Poradenská linka k problematice drogových závislostí CITADELA:  384 722 227
  • Vimperk:
   • Linka důvěry: 388 414 140 (cílová skupina: děti a dospělí v krizové životní situaci)
 • Jihomoravský kraj 
  • Blansko: 
   • Linka důvěry Blansko – telefonická krizová pomoc: 516 410 668 (NONSTOP), 737 234 078 (NONSTOP), www.blansko.charita.cz  (cílová skupina: děti a dospělí v krizové životní situaci)
  • Brno: 
   • FN Brno – Linka naděje – Krizové centrum: 547 212 333 (NONSTOP)
   • Modrá linka, o. s.: Linka důvěry: 608 902 410, www.modralinka.cz
   • Linka důvěry v nouzovém stavu: 731 197 477 (cílová skupina: děti a dospělí v krizové životní situaci)
   • SPONDEA, intervenční a krizové centrum: Linka pro rodiny a děti: 608 118 088, Domácí násilí: 739 078 078, www.spondea.cz (cílová skupina: děti, mládež a dospělí v krizové životní situaci)
   • Persefona, o. s. – psychologická, sociální a právní pomoc: 737 834 345, 545 245 996 www.persefona.cz, (cílová skupina: oběti domácího sexuálního násilí a znásilnění) 
  • Hodonín: 
   • Linka důvěry: 518 341 111
  • Znojmo:
   • Linka naděje: 515 220 202, http://zsprim.cz/skola/linkanadeje.htm, (cílová skupina: děti a mladiství do 26 let)
 • Karlovarský kraj
  •  Cheb:
   • Linka důvěry: 354 438 777
  • Karlovy Vary:
   • Res vitae Karlovy Vary, o. s. – Linka důvěry: 353 588 080, 723 963 356 (18:00 -06:00), www.resvitae.cz, (cílová skupina: dospělé osoby v krizové životní situaci, s psychickými problémy a pro oběti domácího násilí)
  • Mariánské Lázně:
   • Kotec, o. p. s. – Krizové centrum: 354 620 750, www.kotec.cz  (cílová skupina: rodiny s dětmi, mladiství, drogově závislí)
  • Sokolov: 
   • Linka důvěry Remedium, Sokolov: po - pá: 16:00 - 20:00h. - 352 622 962, rp.sokolov.tkp@ss-po.cz, (cílová skupina: bez omezení)
 • Liberecký kraj
  • Liberec: 
   • Linka důvěry Liberec: Nonstop anonymní provoz: 485 177 177, 485 106 464, 606 450 044, www.linka-duvery.cz (cílová skupina bez omezení)
   • K-Centrum: 775 624 246, 482 713 002, www.mostknadeji.eu  (cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, 15 - 64 let)
   • Intervenční centrum: 776 776 50, 482 311 632, www.intervencni-centrum.cipslk.cz (cílová skupina: osoby ohrožené domácím násilím)
 • Moravskoslezský kraj
  • Havířov:
   • Linka důvěry Sociálních služeb města Havířov: 599 505 323, www.ssmh.cz  (cílová skupina: osoby v krizové životní situaci ohrožené na zdraví či životě)
  • Karviná: 
   • Linka důvěry Centra psychologické pomoci: 596 318 080, 777 499 650, www.cepp.cz (cílová skupina: osoby v krizové životní situaci, oběti domácího násilí, senioři, osoby ohrožené závislostí nebo jejich blízcí, děti a mládež, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti, osoby se zdravotním postižením)
  • Opava: 
   • ELIM Opava, o. p. s. – Krizové centrum: 553 653 239, www.elimopava.cz (cílová skupina: bez omezení)
  • Ostrava:
   • Krizové centrum Ostrava: 596 110 882-3, 732 957 193, www.kriceos.cz (cílová skupina: dospělí)
   • Krizové centrum pro děti a rodinu: 778 111 281, www.css-ostrava.cz (cílová skupina: děti, mládež, dospělí)
 • Olomoucký kraj
  • Olomouc:
   • Linka důvěry – Středisko sociální prevence: 585 414 600, www.ssp-ol.cz (cílová skupina: děti a dospělí)
   • Krizové centrum – Charita Olomouc: 734 435 078, www.olomouc.charita.cz (cílová skupina: dospělí v krizi)
 • Pardubický kraj
  • Chrudim:
   • Centrum J. J. Pestalozziho: 469 623 899, www.pestalozzi.cz (cílová skupina: děti a dospělí ohrožení násilím)
  • Ústí nad Orlicí:
   • Linka důvěry: nonstop linka 465 524 252, www.linkaduveryuo.cz (cílová skupina: bez omezení)
 • Plzeňský kraj
  • Plzeň:
   • Linka důvěry a psychologické pomoci Ledovec: 739 055 555, www.ledovec.cz (cílová skupina: bez omezení)
   • Krizové centrum Diakonie západ: 733 414 421, www.diakoniezapad.cz (cílová skupina: bez omezení)
 • Praha
  • ACORUS – Krizová linka pro oběti domácího násilí: 283 892 772, www.acorus.cz  (cílová skupina: osoby ohrožené domácím násilím)
  • Bílý kruh bezpečí, o. s. – DONA linka: 251 511 313, www.donalinka.cz  (cílová skupina: oběti domácího násilí)
  • Centrum krizové intervence Psychiatrické léčebny Bohnice:  Linka důvěry nonstop 284 016 666, www.plbohnice.cz (cílová skupina: bez omezení)
  • Centrum sociálních služeb Praha – Pražská linka důvěry: 222 580 697, www.csspraha.cz (cílová skupina: bez omezení)
  • CSSP – Krizové centrum Riaps: 222 586 768, www.csspraha.cz (cílová skupina: dospělí v krizových situacích)
  • Česká společnost na ochranu dětí – Růžová linka: 272 736 263, www.ruzovalinka-praha.cz (cílová skupina: děti a mladiství)
  • Dětské krizové centrum – Linka důvěry: nonstop linka 241 484 149, 777 715 215, www.dkc.cz (cílová skupina: děti a dospívající ve věku do 26 let)
  • Drop In – Poradenská linka: 222 221 431, www.dropin.cz (cílová skupina: osoby se závislostmi a jejich rodiny)
  • Linka bezpečí pro děti a mládež: 116 111, www.linkabezpci.cz  (cílová skupina: děti a mládež)
  • Česká asociace pro psychické zdraví Linka psychopomoci:  krizová telefonní linka: 224 214 214, 777 783 146, psychopomoc@capz.cz, www.capz.cz  (cílová skupina: pro všechny osoby)
  • Rodičovská linka: 606 021 021, www.rodicovskalinka.cz (cílová skupina: rodiče s dětmi, prarodiče a další příbuzní i lidé, kteří pracují s dětmi, např. pedagogové)
  • ROSA – SOS linka ROSA: 602 246 102, 739 709 764, www.rosa-os.cz  (cílová skupina: týrané a osamělé ženy)
 • Středočeský kraj
  • Kladno: 
   • Linka důvěry – NONSTOP: 312 684 444, 777 684 444, www.ldkladno.cz  (cílová skupina: osoby, které se ocitly ve složité životní či krizové situaci)
  • Kutná Hora:
   • Povídej – Linka důvěry, Centrum krizové intervence: 327 511 111, 602 874 470, www.linkaduvery.kh.cz , (osoby v krizové životní situaci)
  • Mladá Boleslav:
   • Linka důvěry SOS a centrum psychoterapie: 326 741 481, www.linka-duvery-mb.cz (cílová skupina: osoby v krizové životní situaci)
  • Příbram:
   • Linka důvěry: 318 631 800, v provozu od 15.00 – 06.00 hod
 • Ústecký kraj
  • Most:
   • Linka duševní tísně: 476 701 444, www.mostknadeji.eu (cílová skupina: děti a mládež, senioři a dospělí)
  • Ústí nad Labem:
   • Centra krizové intervence: nonstop linka pomoci pro osoby v krizi - 475 603 390, www.spirala-ul.cz, (cílová skupina: děti a mládež, senioři, dospělí) 
   • Intervenční centrum: linka pro osoby ohrožené domácím násilím -  475 511 811, www.spirala-ul.cz (cílová skupina: děti a mládež, senioři, dospělí)
 • Kraj Vysočina
  • Třebíč:
   • Linka důvěry Střed: 775 223 311, 568 443 311, www.stred.info (cílová skupina: bez omezení)
 • Zlínský kraj
  • Kroměříž:
   • Linka důvěry: NON-STOP:  573 331 888 (cílová skupina: bez omezení)
  • Zlín:
   • Krizové centrum DOMEK: NON-STOP TELEFONNÍ LINKA: 602 844 556 Další tel: 73 481 332, 606 818 818, www.svpdomek.cz (cílová skupina: děti a mládež) 
   • Linka SOS: 577 431 333, 778 400 170, email: sos@zlin.cz, www.soslinka.zlin.cz, (cílová skupina: skupina: děti a mládež, senioři, dospělí)

Poradenství - psychologické, sociální, rodinné a manželské

Najděte si v seznamu svůj kraj a nejbližší město, kde vám mohou pomoci.

 • Celorepublikové poradenství
  • Bílý kruh bezpečí: www.bkb.cz (cílová skupina: oběti domácího násilí a oběti trestních činů)
  • Poradna pro ženy a dívky: 603 210 999, www.poradnaprozeny.eu (cílová skupina: ženy a dívky)
  • Centrum rodinných konferencí Lata, 732 160 611, www.crklata.cz (cílová skupina: rodiny s dětmi v obtížných situacích)
 • Jihočeský kraj
  • České Budějovice:
   • Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a linka důvěry: 387 438 703, spramv@gmail.com, www.rodinnaporadnacb.cz, (cílová skupina: dospělí)
   • THEIA – Krizové centrum, o. p. s.: linka pomoci: 775 202 421, www.theia.cz (cílová skupina: děti a mládež, senioři, dospělí)
  • Písek:
   • Arkáda – sociálně psychologické centrum: 382 211 300, info@arkada-pisek.cz, www.arkadacentrum.cz  (cílová skupina: děti, mládež, dospělí a senioři v krizové životní situaci a drogově závislí)
 • Jihomoravský kraj
  • Blansko:
   • Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy: 516 413 524, 775 870 667, poradna@blansko.cz (cílová skupina: dospělí)
  • Brno:
   • Modrá linka – linka důvěry: 608 902 410, email: help@modralinka.cz, www.modralinka.cz  (cílová skupina: děti, dospívající, dospělí v osobní, vztahové, rodinné, existenční nebo sociální krizi)
   • Centrum sociálních služeb Brno – Manželská a rodinná poradna: 548 426 611, 725 896 456, www.css.brno.cz, www.manzelskaporadna-brno.cz (cílová skupina: rodiny s dětmi, děti a mládež)
   • Intervenční centrum Brno: 739 078 078, www.ic-brno.cz (osoby ohrožené domácím násilím)
   • Krizové centrum pro děti a dospívající Brno: 723 006 004, 541 229 298, www.krizovecentrum.cz, email: css.sspd@colny.cz, (cílová skupina: děti a dospívající)
   • Krizové centrum psychiatrické kliniky FN Brno: 532 232 078, https://www.fnbrno.cz/psychiatricka-klinika/k1484, (cílová skupina: dospělí)
   • Persefona, o. s.: psychologická, sociální a právní pomoc: 545 245 996, 737 834 345 poradna@persefona.cz, www.persefona.cz (cílová skupina: oběti sexuálního násilí)
  • Vyškov:
   • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy: 517 333 909, 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz, www.psychologie.vys.cz (cílová skupina: osoby v nepříznivé sociální situaci)
 • Karlovarský kraj
  • Karlovy Vary: 
   • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy: 353 226 296, poradna.kv@gmail.com (cílová skupina: dospělí)
 • Královéhradecký kraj
  • Hradec Králové:
   • Psychologická poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy: 495 265 015,  607 248 533, poradna.hk@gmail.com (cílová skupina: dospělí)
 • Liberecký kraj
  • Česká Lípa:
   • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy: 487 853 203, 607 862 086, poradnacl@centrum.cz, info@poradna-cl.cz, www.poradnacl.cz (cílová skupina: dospělí)
  • Jablonec nad Nisou:
   • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy: 723 093 253, info@poradna-jbc.cz,  www.poradna-jbc.cz, (cílová skupina: dospělí)
  • Jilemnice: 
   • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy: 731 926 889, turnov@rpliberec.cz, www.rpliberec.cz (cílová skupina: dospělí)
  • Liberec:
   • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy: 485 108 866, 485 103 190, 606 167 312, info@rpliberec.cz, www.rpliberec.cz (cílová skupina: dospělí)
  • Turnov:
   • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy: 481 540 325, 731 926 889, turnov@rpliberec.cz, www.rpliberec.cz, (cílová skupina: dospělí)
 • Moravskoslezský kraj
  • Bruntál:
   • Rodinná a manželská poradna Bruntál: 554 717 993, 777 499 632, bruntal@cepp.cz, www.cepp.cz, (cílová skupina: dospělí)
  • Frýdek-Místek: 
   • Rodinná a manželská poradna Frýdek-Místek: 558 438 600, 777 499 635, fm@cepp.cz, www.cepp.cz, (cílová skupina: dospělí)
  • Karviná:
   • Rodinná a manželská poradna: 596 317 575, 777 499 648, karvina@cepp.cz, www.cepp.cz (cílová skupina: dospělí)
  • Opava: 
   • Rodinná a manželská poradna:  777 499 630, email: opava@cepp.cz, www.cepp.cz (cílová skupina: dospělí)
  • Ostrava:
   • Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s.:  595 054 000, 605 292 252, email: poradnaostrava@css-ostrava.cz,  www.css-ostrava.cz , (cílová skupina: dospělí) 
   • Krizové centrum Ostrava: 732 957 193, 596 110 882 - 83, email: krizovecentrum@kriceos.cz, www.kriceos.cz, (cílová skupina: dospělí)
   • Krizové centrum pro děti a rodinu: 778 111 281, kcd@css-ostrava.cz, www.css-ostrava.cz (cílová skupina: děti a rodiče)
  • Havířov: 
   • Sociální služby města Havířova – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy: 602 264 018, linka důvěry - 599 505 323, rodinnaporadna@ssmhhavirov.cz, www.ssmh.cz (cílová skupina: dospělí)
 • Olomoucký kraj
  • Olomouc:
   • Krizové centrum: 603 871 809, www.olomouc.charita.cz (cílová skupina: dospělí, rodiny s dětmi)
   • Poradna pro rodinu Olomouc: 731 447 451, 585 413 540, ppr.olomouc@ssp-ol.cz, www.ssp-ol.cz, (cílová skupina: dospělí)
  • Prostějov:
   • Středisko pro rodinu Prostějov – Rodinná poradna: 582 345 013, 731 447 456, ppr.prostejov@ssp-ol.cz, web www.ssp ol.cz, (cílová skupina: dospělí)
 • Pardubický kraj
  • Pardubice:
   • Poradna pro rodinu Pardubického kraje: 466 263 080, 603 273 948, pardubice@poradnapardubice.cz, www. poradnapardubice.cz (cílová skupina: dospělí)
 • Plzeňský kraj
  • Plzeň:
   • Plus pro lidi v krizové situaci: 733 414 421, 377 223 221, plus.zapad@diakonie.cz, www.diakoniezapad.cz (cílová skupina: děti a mládež, dospělí)
   • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím: Nonstop linka -  777 167 004, ic@dchp.charita.cz, www.dchp.cz (cílová skupina: osoby ohrožené domácím násilím)
   • Rodinná poradna Plzeň – Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy: 775 263 426, info@poradnaplzen.cz, www.poradnaplzen.cz (cílová skupina: dospělí)
 • Praha
  • Manželské a rodinné poradny naleznete např. na www.psychoportal.cz
  • Centrum sociálních služeb Praha provozuje Poradny pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy: www.csspraha.cz.
  • Centrum krizové intervence: 284 016 110, cki@bohnice.cz, www.plbohnice.cz (cílová skupina: bez omezení)
  • CSSP – Krizové centrum Riaps: 222 586 768, www.csspraha.cz (cílová skupina: dospělí v krizových situacích)
  • Arcidiecézní charita Praha – Poradna Magdala: 728 678 650, 737 280 642, 739 002 899, magdala@praha.charita.cz, www.praha.charita.cz (cílová skupina: oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi)
  • Dětské krizové centrum: 241 480 511, 777 664 672, ambulance@ditekrize.cz, www.ditekrize.cz (cílová skupina: děti a rodiny s dětmi)
  • Triangl – Centrum pro rodinu: 731 056 720, 281 863 620, www.centrumtriangl.cz, www.csspraha.cz/triangl (cílová skupina: rodiny s dětmi)
  • Luctus – Psychosociální péče o pozůstalé: 728 386 076, www.luctus.cz (cílová skupina: bez omezení)
  • Poradna pro rodiče SANANIM: 284 824 234, 739 268 527, rodice@sananim.cz, www.sananim.cz (cílová skupina: dospělí – drogová problematika)
  • Projekt Parafilik - Národní ústav duševního zdraví:  krizová linka 703 305 317 , www.parafilik.cz (cílová skupina: osoby s problematickými sexuálními preferencemi a problematickým sexuálním chováním a pro jejich blízké)
  • ROSA – Centrum pro týrané a osamělé ženy: 241 432 466, 602 246 102, www.rosa-os.cz (cílová skupina: dospělí – týrané a osamělé ženy)
  • ACORUS – Poradna pro osoby ohrožené domácím násilím: 283 892 772, www.acorus.cz (cílová skupina: osoby ohrožené domácím násilím)
  • Centrum psychologicko - sociálního poradenství Středočeského kraje Praha: 257 325 638, 775 210 543,  www.poradnaprahazv.eu (cílová skupina: rodiny s dětmi, osoby v krizi a děti a mládež)
  • Proxima Sociale, o.s. – Občanská poradna: 241 770 232,  poradna@proximasociale.cz,  www.proximasociale.cz, (cílová skupina: osoby v krizi)
  • Poradna pro občanství, občanská a lidská práva: 724 701 610, www.poradna-prava.cz (cílová skupina: osoby v obtížné životní situaci)
  • REMEDIUM PRAHA – Občanská poradna: 272 743 666, obcanskaporadna@remedium.cz, www.remedium.cz, (cílová skupina: osoby v krizi)
  • O. S. Společnou cestou – Občanská poradna: 223 011 642, www.spolcest.cz (cílová skupina: osoby v krizi)
  • WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. – Sociální poradna: poradna@women-for-women.cz, www.women-for-women.cz , (cílová skupina: ženy s dětmi v tíživé sociální situaci) 
 • Středočeský kraj
  • Kladno:
   • Zařízení sociální intervence Kladno – manželská a rodinná poradna: 312 292 344, www.zsi-kladno.cz, (cílová skupina: dospělí)
  • Kolín:
   • Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Kolín:
   • Poradna pro mezilidské vztahy v Kolíně, manželská poradna: 321 725 151, 602 515 113, poradna.kolin@volny.cz, www.poradna.kolin.cz (cílová skupina: rodiny s dětmi, osoby v krizi a děti a mládež)
  • Rakovník:
   • Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Rakovník: 313 512 657, 604 501 144, info@poradna-rakovnik.cz, www.poradna-rakovnik.cz (cílová skupina: rodiny s dětmi, děti)
  • Nymburk
   • Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Nymburk: 325 513 551, 775 210 542, poradna.nymburk@tiscali.cz, (cílová skupina: rodiny s dětmi, děti)
  • Mladá Boleslav:
   • Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Mladá Boleslav: 326 322 915, 732 365 534, poradna.mb@seznam.cz, www.poradnamb.cz (cílová skupina: rodiny s dětmi, dospělí, děti a mládež)
  • Beroun:
   • Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Beroun: 311 636 282, 737 704 968, cpsp.beroun@seznam.cz, www.poradna-beroun.cz (cílová skupina: rodiny s dětmi, dospělí, děti a mládež)
  • Příbram: 
   • Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Příbram: 318 622 571, 724 568 571, poradnapb@volny.cz, www.poradnapb.cz (cílová skupina: rodiny s dětmi, dospělí, děti a mládež)
  • Kutná Hora:
   • Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Kutná Hora: 318 622 571,  rpkh@cmail.cz, www.rp-kh.cz (cílová skupina: rodiny s dětmi, dospělí, děti a mládež)
 • Ústecký kraj
  • Ústí nad Labem:
   • Spirála - Centrum krizové intervence: krizová linka pomoci - 475 603 390 (nonstop),  www.spirala-ul.cz, (cílová skupina: děti, mládež, dospělí) Spirála- Intervenční centrum: 475 511 811, intervencnicentrum.ul@seznam.cz, (cílová skupina: bez omezení)
  • Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy: 475 216 504, 775 234 159, poradna.ul@centrum.cz, www.poradna-ul.cz, (cílová skupina: dospělí)
 • Kraj Vysočina
  • Psychocentrum  - Manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina: www.psychocentrum.cz, (cílová skupina: dospělí)
   • Jednotlivá pracoviště
    • Havlíčkův Brod: 734 354 085, poradna.hb@psychocentrum.cz
    • Jihlava: 567 308 855, 731 873 408, poradna.ji@psychocentrum.cz
    • Pelhřimov: 737 618 913, poradna.pe@psychocentrum.cz
    • Třebíč: 568 846 500, poradna.tr@psychocentrum.cz
    • Žďár nad Sázavou: 566 621 404, poradna.zr@psychocentrum.cz
 • Zlínský kraj
  • Zlín: 
   • Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy: 577 210 809, 777 219 150, info@centrum-poradenstvi.cz, www.centrum-poradenstvi.cz (cílová skupina: rodiny s dětmi, osoby v krizi, děti a mládež, dospělí)

Orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Orgány sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPODy) chrání a hájí zájmy dětí.

 • Základní oficiální informace k ochraně práv dětí v ČR hledejte na webu MPSV  - www.mpsv.cz/web/cz/ochrana-prav-deti
 • K tématu má Ministerstvo práce a sociálních věcí  také oficiální projekt Právo na dětství – což jsou informace k ochraně práv dětí, kontakty a přehled organizací.
 • Více informací o OSPODech se dozvíte na webu www.ospod.cz, kde mimo jiné naleznete i kontaktní formuláře na jednotlivá pracoviště.
 • Kontakty na konkrétní oddělení OSPOD naleznete na internetových stránkách vaší městské části, obce či města.

Azylové domy

Seznam azylových domů pro matky s dětmi naleznete např. na webových adresách: www.csspraha.cz (Praha), www.azylovedomy.cz (celá ČR).

Právní poradenství

 • Celorepublikové poradenství
  • Česká advokátní komora (ČAK) – Bezplatné právní poradenství: www.cak.cz, v každém kraji naleznete regionální středisko (ČAK).
  • Exekutorská komora České republiky – Online poradna: www.ekcr.cz, zde naleznete i kontakt na Bezplatnou poradnu (Praha, Brno, Plzeň).
  • Občanské poradny: www.obcanskeporadny.cz, tyto poradny poskytují základní právní poradenství.
  • Poradna pro občanství, občanská a lidská práva: www.poradna-prava.cz
  • WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. – Bezplatné právní poradenství pro ženy s dětmi v tíživé situaci: www.women-for women.cz. Na webu naleznete i odkazy na bezplatné právní poradenství ČAK.
 • Praha
  • APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, o. s.: 774 722 153, www.aperio.cz, (cílová skupina: rodiče – rodinné a pracovní právo)
  • Bezplatná právní poradna: 222 515 400, 773 666 787, www.csspraha.cz,  (cílová skupina: bez omezení – občanské, rodinné či pracovní právo)
  • proFem, o. p. s. – Linka právní pomoci pro ženy – oběti násilí: 608 222 277, www.profem.cz, (cílová skupina: žena – oběti násilí)

Poradny při finanční tísni

 • Jednotlivé poradny při finanční tísni naleznete např. na www.financnitisen.cz. Společný e-mail všem poradnám při finanční tísni: poradna@financnitisen.cz
 • Zelená linka pro všechny poradny při finanční tísni: 800 722 722