Uspořádali jsme seminář pro soudce na téma rozvodů

V rámci projektu W4W: Servis rodiny, ve spolupráci se Stálou konfederací českého práva a pod záštitou prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry jsme uspořádali další vzdělávací blok na téma rozvodů a rozchodů rodičů nezletilých dětí.

Seminář vedli soudce Ústavního soudu ČR Jaromír Jirsa, advokát Kryštof Janek, Markéta Nováková z organizace Cochem.cz a Kamila Šaffková z WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Mezi účastníky byli soudci, advokáti a pracovníci OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí). Cílem bylo mimo jiné sdílet mezioborovou praxi jednotlivých subjektů a vyjasnit, kdo má v systému jakou roli. Kromě toho jsme se zaměřili také na možnosti, jak minimalizovat vliv rozvodů a rozchodů na děti.

Vzdělávání pro zainteresované experty pořádáme pravidelně. Mezi další témata patří:

  • formy rozvodů a jejich specifika,
  • specifika „dětného rozvodu“,
  • co vše je třeba vyřešit v souvislosti s rozvodem manželství, čeho se vyvarovat,
  • jaké spory hrozí v souvislosti s rozvodem a jak jim předcházet,
  • mediace a smírná řešení manželských sporů,
  • role soudce a advokáta v rozvodovém řízení a při vypořádání,
  • situace, kdy stát zasahuje do rodinných záležitostí,
  • sociálně-právní ochrana dětí a její úloha při dětném rozvodu manželství,
  • participační práva dětí.

V případě zájmu o účast na seminářích sledujte tento blog, kde budeme zveřejňovat příští termíny.

Více informací o projektu W4W: Servis rodiny.

Komentáře