Úplně obyčejné příběhy Obědů pro děti

Víte, komu pomůžete, když přispějete na Obědy pro děti? Vybrali jsme čtyři obyčejné příběhy dětí, jejichž rodiče se o ně řádně starají, ale přesto si nemohou dovolit platit jim pravidelně školní obědy.  

(Napsali je pro nás ředitelé škol při podávání žádostí o Obědy pro děti. Jména dětí jsou změněna, příběhy jsou skutečné.)

Martin je žák 3. třídy, žije se svými rodiči a mladším sourozencem. Jeho maminka je na mateřské dovolené a tatínek pracuje jako truhlář a do zaměstnání dojíždí autem, vrací se pozdě večer, takže veškerá péče je na mamince, která má možnost dopravy pouze vlakem. Žák chodí do školy čistý, upravený, připravený na výuku, rodiče se o něj starají, jak nejlépe umí. Také navštěvuje v naší škole školní družinu. Nenavštěvuje žádný z placených kroužků, protože rodinný rozpočet to neumožňuje. Domnívám se, že využití dotace na obědy ve školní jídelně by rodina velmi uvítala a díky tomu by mohl Martin s ostatními na odpolední kroužek.

Honzík je žák 2. třídy, žije se svými rodiči a mladším bratrem. Jeho maminka nyní nastoupila do zaměstnání po mateřské dovolené a otec pracuje jako skladník. V minulém školním roce Jan nemohl navštěvovat školní družinu, ani chodit do školní jídelny na obědy, protože to rodinný rozpočet nedovoloval. Vzhledem k tomu, že existuje možnost využít dotace na školní obědy, letos do školní jídelny chodí a také začal navštěvovat školní družinu. Je nesporné, že pro hospodaření této rodiny je poskytnutí dotace pro Honzíka velmi důležité. Doufám proto, že této žádosti bude vyhověno. Žák chodí do školy čistý, upravený, připravený na výuku, rodiče se o něj starají, jak nejlépe umí.

Ondřej žije s matkou a mladší sestrou v maličkém domku, z mého pohledu spíše chatce. Osobně jsem byla na návštěvě, domácnost je malá, ale čistá. Ondřejova maminka v současné době nepracuje, má rakovinu. Podstupuje léčbu operativní i chemoterapie. Otec s nimi nežije a výživné platí asi jen málokdy. Matěj chodí do školy pravidelně, svačinu nosí. Většinou se jedná o pečivo. Na výlety výlety ale s dětmi nejezdí, každému tvrdí, že nechce. Je to spolužák mé dcery. Od té vím, že se v kolektivu chová slušně a uznává autority, stejně jako většina jeho vrstevníků. Myslím, že není vychováván špatně. Jeho mladší sestra chodí do školy ve vedlejším městě, kde pro ni obědy také zařídili. V loňském roce byly obědy zařízeny i pro Ondřeje – doposud jsme se na jeho obědy skládali.

Vítek je žák 2. třídy, žije v rodině pouze s maminkou. K tatínkovi dojíždí 2x do měsíce. Jakmile má dojít k placení alimentů, vždy je to se zpožděním, někdy vůbec. Maminka pracuje jako prodavačka, takže rodinný rozpočet není velký. Vítek chodí do školy čistý, upravený, připravený na výuku, maminka se o něj stará, jak nejlépe umí. Také navštěvuje v naší škole školní družinu – ta také něco stojí. Ve chvíli, kdy dojde ve škole k jakýmkoli platbám, ať už za pracovní sešity, učebnice, pomůcky, fotografie, výlety či obědy, vždy dojdou se zpožděním. Vzhledem k tomu, že Vítek navštěvuje i školní družinu, měl by v poledne dostat něco teplého do žaludku. Myslím si, že by mu dotace stravování velmi pomohla.

Obyčejné příběhy, co říkáte? Mnoho takových dětí a jejich rodin žije kolem nás své nenápadné spořádané životy, ve kterých ale zaplatit 500 korun měsíčně předem na školní obědy může být velký problém.

Obědům pro děti je věnována významná část výroční zprávy WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. za rok 2019, kterou jsme v těchto dnech zveřejnili, a ve které jsou uvedeny právě i příběhy ze žádostí. Celou si ji můžete najít a přečíst zde. Co v ní kromě zmíněných příběhů také najdete?

Obědy pro děti jsou určeny pro děti ze základních škol z celé České republiky, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit školní obědy. Pro výběr dětí jsou stanovena kritéria, z nichž ta základní jsou:

1. Rodiče se o děti starají, ale jejich finanční situace jim nedovoluje, aby zakoupili pro své děti obědy ve školních jídelnách, přestože by jinak rádi.

2. U těchto dětí jsou viditelné i jiné problémy – děti mnohdy do školy nenosí ani svačinu, popř. velmi skromnou, nemohou se se svými spolužáky účastnit placených třídních či školních aktivit, jako jsou výlety, výstavy, divadlo, plavání atd.

3. Rodič / zákonný zástupce dítěte se školou spolupracuje.

PŘÍKLADY, O JAKÉ DĚTI SE MŮŽE JEDNAT:

• Děti jsou z rodin, které jsou ve velmi obtížné a tíživé finanční a sociální situaci, kdy dětem těžko dopřávají základní věci, jako je školní oběd, účast na placených školních a třídních aktivitách, školní pomůcky aj. Velmi zásadní roli zde hraje ztráta zaměstnání, ztráta bydlení, samoživitelství bez podpory širší rodiny, absence výživného, sociální podpory apod.

• Děti, které jsou podpořeny z projektu Obědy pro děti, jsou i z plně funkčních rodin, kde se najednou (do slova ze dne na den) dostanou do svízelné finanční situace. Jedná se o situace jako úmrtí jednoho z rodičů či přítomnost vážné dlouhodobé nemoci.

• Dítě může být i v péči prarodičů, kteří jsou ve většině případů ve starobním či invalidním důchodu. Mnohdy dětem zajišťují základní potřeby na úkor svých léků apod. Hrazení školních obědů je pro ně velmi těžko realizovatelné.

• Naleznou se i rodiny, kde dětem dávají peníze na oběd po dnech dle jejich momentální finanční situace. Rodič se snaží, aby dítě chodilo na obědy alespoň v den odpoledního vyučování. Jsou i případy, kdy si na jednotlivé obědy spoří i samotné děti. To je pak velmi smutný obrázek a dospělý člověk si dokáže představit, co takové dítě musí prožívat.

Z našeho hlediska velmi oceňujeme, jak se rodiče snaží svou situaci řešit i přes nepřízeň osudu. Často škola vidí naši pomoc jako velkou motivaci pro rodiče. Rodiče jsou mnohdy i aktivnější či angažovanější ve spolupráci se školou.

Celou Výroční zprávu za rok 2019 si můžete najít a přečíst zde.

Děkujeme, že pomáháte s námi! Vaše Obědy pro děti.

 

Komentáře