Studium na prestižním gymnáziu Open Gate: lepší budoucnost pro 14 talentovaných žáků základních škol

Je nám ctí potvrdit, že naše obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN navázala v tomto roce spolupráci s Nadací The Kellner Family Foundation. Společně hledáme přemýšlivé žáky, kterým život postavil do cesty překážky, ale oni se přesto nevzdali a udrželi si chuť rozvíjet svůj potenciál. Rodinná nadace manželů Kellnerových jim nabízí velkorysá sociální stipendia, díky kterým pak mohou studovat na osmiletém gymnáziu Open Gate.

V rámci spolupráce jsme oslovili více než 1600 základních škol po celém Česku, se kterými již několik let velmi úzce spolupracujeme v rámci projektu Obědy pro děti. Pedagogové děti znají, vidí jejich přednosti, zájmy, snahu, znají jejich situaci a dokážou je podpořit i motivovat.  Aktuálně společně hledáme 14 motivovaných žáků pátých tříd, jejichž rodiče nemohou platit školné na tomto renomovaném gymnáziu v Babicích u Říčan. Naším cílem je těmto dětem přinést šanci na unikátní vzdělání. 

Sociální stipendium na Open Gate je určeno pro studium osmiletého gymnázia. Studenti tam tedy nastupují po dokončení 5. třídy základní školy. Jednou z hlavních podmínek získání stipendia je podání řádně vyplněné přihlášky a také žádosti o sociální stipendium do 1. března 2022, a následné zvládnutí přijímacích zkoušek. 

Více informací ohledně sociální podpory naleznete na stránkách pro žadatele na webu The Kellner Family Foundation.

Moc si této spolupráce vážíme a jsme rádi, že můžeme i tímto způsobem pomoci udělat další děti šťastnější. 

Komentáře