Střídavá péče se má přizpůsobit směnám rodičů, vyplývá z nálezu ÚS

Ústavní soud svým aktuálním nálezem opět podpořil střídavou péči. Rozhodl ve smyslu, že opatrovnické soudy mají své rozhodování v nejlepším zájmu dítěte přizpůsobit i specifické pracovní vytíženosti rodičů (např. práci na směny). Také doporučil rodičům, kteří se účastní opatrovnického řízení, aby využili odborných znalostí a edukativních metod, které se specializují na usnadnění komunikace rozcházejících se rodičů a dosažení shody na výchově jejich dětí.

Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 847/22 rozhodoval případ zamítnutí návrhu otce na úpravu poměrů k nezletilé dceři (otec žádal o střídavou péči). Jelikož otec pracoval ve směnném cyklu (a ne v klasickém sedmidenním týdnu), dodal obecnému soudu svůj rozpis směn na zbytek kalendářního roku (cca 9 měsíců). Soud střídavou péči zamítl. Rozšířil styk otce s dcerou, v průměru 6 dnů styku ovšem každý měsíc připadalo na dny, kdy otec pracoval, což bylo soudu známo.

Ústavní soud tedy rozhodnutí nižších soudů zrušil. Vyjádřil se, že nižší soudy mají o péči o děti rozhodovat vždy v jejich nejlepším zájmu, kterým je střídavá péče, pokud soudy přesvědčivě neprokáží, že v konkrétním případě není střídavá péče vhodná. To znamená, že mají také přizpůsobit úpravu styku specifické pracovní vytíženosti rodiče (např. práci ve směnném režimu). Zároveň Ústavní soud doporučil rodičům, aby v případě konfliktu využili edukativní metody Sdíleného rodičovství, která jim pomůže spolu účinně komunikovat a dohodnout se na péči o děti. Metodu Sdíleného rodičovství používáme i my v rámci projektu W4W: Servis rodiny. Kromě edukace nabízíme rozcházejícím se rodičům i mediaci, terapii a pomáháme jim tak vytvořit funkční dohodu, díky které budou moci vychovávat své děti společně, i když už sami netvoří pár.

Máte zájem o služby projektu W4W: Servis rodiny? Více informací o projektu i kontaktní formulář, přes který se na nás můžete obrátit, najdete zde: https://women-for-women.cz/servis-rodiny/.

Komentáře