Servis rodiny aneb Partnery už nebudeme, rodiči však zůstáváme!

Projekt WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W), s názvem Servis rodiny pomáhá rozcházejícím se rodičům snížit dopad sporů, vznikajících v průběhu rozchodu, na psychiku dětí. Cílem naší práce je hlavně ošetřit konflikt rodičů tak, aby byli schopni spolu mluvit a vyjednat funkční dohodu, ve které si rozdělí péči o děti a díky které spolu o ně nebudou bojovat, ale vychovávat je společně. Tato dohoda má vycházet z potřeb dětí a především tyto potřeby respektovat.

Rodiče si často neuvědomují, že se rozcházejí partneři a ne děti. Je pro ně těžké se spolu domluvit a neubližovat konfliktem svým dětem, které si pak často nesou následky po celý život. Nabízíme proto rodičům odbornou pomoc, a to formou poradenství, mediace a rodinné terapie pro ně i jejich děti. Poučujeme rodiče o rodičovské odpovědnosti a jaká práva a povinnosti z ní vyplývají. Důležitým tématem je i míra a způsob účasti dětí – výchova po rozvodu se jich týká, a tak by měly mít také slovo.

Naše práce je založena na myšlenkách tzv. Cochemské praxe. Ta staví na 4 základních principech – snaha o co nejrychlejší vyřešení sporu (aby kvůli dlouhému sporu nebyla dohoda pro rodiče ještě těžší); zachování rodičovské odpovědnosti obou rodičů (cílem je vyhnout se boji o dítě – rodiče si mají péči rozdělit, ne spolu bojovat); upřednostnění dohody rodičů před názorem soudu; vedení k dohodě za pomoci odborníků (ze začátku rodičům pomůže s domluvou mediátor, později se rodiče dokážou dohodnout sami, bez zásahu soudu – ten jim dohodu jen schválí).

Klíčovou je naše stávající spolupráce se soudy, neboť právě ty jsou zásadním článkem v celém procesu rozhodování o péči o děti. Mimo jiné čerpáme zkušenosti z naší dlouhodobé spolupráce s Okresním soudem v Mostě a dalšími okresními soudy. V praxi dochází k tomu, že právě soudci jsou ti, kteří informují rozcházející se rodiče (účastníky opatrovnických řízení) o našich službách a doporučují jim, aby vyhledali naši pomoc a nenechali o budoucnosti svých dětí rozhodovat soud.

Více informací o projektu W4W: Servis rodiny najdete zde: https://women-for-women.cz/servis-rodiny/

Komentáře