Rubrika pro samoživitele, díl 7.: Domácí násilí ve vztahu

Jednou z velkých skupin samoživitelů, se kterými pracujeme, jsou oběti domácího násilí. Domácí násilí je dnes pro velkou část společnosti tabu – ačkoli k němu dochází, dostatečně se o něm nemluví. Jeho oběti si často ani neuvědomí, co se děje, a hlavně neví, jak mají v takové situaci postupovat.

Pro domácí násilí je typické, že dochází k opakovanému poškozování oběti někým, s kým původně navázala romantický partnerský vztah (měli se rádi). Zničující účinky na tělo i duši jsou o to horší, že člověku, který zraňuje, oběť původně velmi důvěřovala a obvykle s ním má i dítě. Právě tato těsná vazba způsobí, že oběť často o odchodu od agresora, který na ní páchá domácí násilí, ani neuvažuje. Neví, co by si počala sama, jak by její odchod ovlivnil děti, kde hledat pomoc… Na co je třeba pamatovat, pokud máte pocit, že se Vás a Vaší rodiny domácí násilí týká?

  • Nenesete odpovědnost za to, že Vám partner ubližuje. I když Vám to tvrdí. Nevěřte mu.
  • Násilí ve vztahu není normální. Nevěřte těm, kteří budou tvrdit opak.
  • Nebojte se přiznat si, že se „u Vás něco děje“. Nestyďte se požádat o pomoc. Obraťte se se svými obavami na krizové telefonní linky.
  • Jakékoliv násilí je trestný čin. Kdokoliv je vystaven násilí jiného člověka, má nárok na ochranu státu.
  • Při fyzickém napadení volejte Policii ČR a nechte se ošetřit u lékaře. Policie může podle zákona agresora vykázat minimálně na 10 dní ze společné domácnosti a do 24 hodin má povinnost informovat Intervenční centrum, které s obětí musí navázat spolupráci a nabídnout pomoc.
  • Násilná domácnost není pro Vás a Vaše děti bezpečná. Nesnažte se udržet rodinu pohromadě za každou cenu.
  • Děti, které vyrůstají v rodině, kde se vyskytuje domácí násilí, jsou tím vždy poznamenány. Přítomnost dětí u domácího násilí je považována za formu týrání. Mluvte s dětmi. Vyhledejte odbornou pomoc. Vysvětlete jim, proč musíte odejít (či jste odešli) a že to není jejich vina.
  • Vytvořte si tzv. bezpečnostní plán. Domluvte si se sousedy, že Vám pomohou, pokud to budete potřebovat. Naplánujte si pečlivě, co budete dělat v případě ohrožení. Připravte si doklady a důležité dokumenty pro případ útěku z domácnosti. Nestyďte se a využijte pomoci specializovaných organizací.

Máte pocit, že se Vás domácí násilí týká? Obraťte se na nás a požádejte nás o radu. Zavolejte nám na telefonní číslo 222 269 841 nebo napište na: info@w4w.cz.

Komentáře