Rubrika pro samoživitele, díl 5.: Dětská skupina

Děti potřebují péči svých rodičů, a to zejména, když jsou malé. V úplné fungující rodině si rodiče navzájem pomáhají a péči o děti i výživu celé rodiny si rozdělí tak, aby rodině nic nechybělo. Jinak je tomu u samoživitelů – v rodinách, kde se druhý rodič péče aktivně neúčastní a mnohdy ani finanční podpora není dostatečná (např. druhý rodič neplatí výživné). To u samoživitelů vede k ekonomickým problémům.

S největšími finančními problémy se potýkají samoživitelé s dětmi do 3 až 6 let věku. V takové situaci je klíčové zajistit dostupnou a kvalitní péči o předškolní děti. Samoživitelé pak mohou začít pracovat a vydělat tak pro rodinu dostatek peněz. Mateřské školy sice zaručují přijetí (tzv. umístění) dítěte od 3 let věku, bohužel v praxi to tak často není a rodiče čekají na umístění i čtyřletých dětí. Právě toto čekání potom rodiče blokuje v nástupu do zaměstnání. To je problém, který se sice dá zvládnout, když spolupracují oba rodiče, v případě samoživitelů ovšem ne.

Jednou z osvědčených služeb jsou dětské skupiny. Dětská skupina je finančně dostupná služba péče o děti předškolního věku, zejména o děti mladší 3 let (od 6 měsíců). Do dětské skupiny tedy dítě může být přijato mnohem dříve než do školky. Samoživitel tak může mnohem dříve nastoupit do zaměstnání.

V jedné dětské skupině se podle zákona pečuje o relativně malý počet dětí. Zejména o nejmenší děti může být pečováno maximálně ve skupině 4 dětí mladších 4 let. Díky malému počtu dětí je tak péče o děti individuální – pečující osoba se může věnovat každému z dětí. Kontroluje se i kvalita poskytované péče – nemůže ji poskytovat každý. Dětské skupiny (resp. poskytovatelé této služby) musí splňovat hygienické a technické požadavky dané zákonem1, musí být evidované v evidenci (seznamu) poskytovatelů Ministerstva práce a sociálních věcí, pečující osoby musí splnit odbornou kvalifikaci (např. vzdělání) a dětská skupina musí zajistit dostatečný počet osob na počet dětí se zohledněním jejich věku (čím mladší děti, tím více pracovníků dětské skupiny na ně musí dohlížet).

Jako každá služba může být i dětská skupina poskytována buď úplatně, nebo bezúplatně (např. jako zaměstnanecký benefit, kdy zaměstnavatel nabízí svým zaměstnancům péči o předškolní děti v dětské skupině, takže zaměstnanci nemusí řešit školku, a navíc mohou nastoupit do zaměstnání dříve, než jejich dítě dovrší věk 3 let). Poplatek za umístění dítěte může být různě vysoký. Pokud je ovšem ve skupině umístěno dítě mladší 3 let a dětská skupina čerpá příspěvek od státu, poplatek nesmí být vyšší než 4000 Kč.

Zajímají Vás další informace o dětských skupinách nebo tipy při výběru dětské skupiny? Najdete je na webových stránkách MPSV zde: www.mpsv.cz/detske-skupiny.     

Případně se na nás neváhejte obrátit s dalšími dotazy na e-mailové adrese info@w4w.cz.


[1] Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Komentáře