Rubrika pro samoživitele, díl 4.: Náhradní výživné – kdy a jak o něj požádat?

Někdy se stane, že rodič, kterému je výživné soudně stanoveno, jej neplatí, nebo sice platí, ale nepravidelně či v nižších částkách. Tyto finance pak v rozpočtu domácnosti chybí, nedaří se je vymoci a rodina je nucena upravit jiné výdaje (např. potřeby pro děti, náklady na volnočasové aktivity atd.), nebo se dokonce dostává do dluhů.

V loňském roce byla proto zavedena nová možnost, kterou rodiče, kterým se nedaří domoci výživného pro dítě od druhého rodiče, mohou využít. Jedná se o dávku náhradního výživného. O tu je již rok možné požádat na Úřadě práce. Dávka slouží dětem, kterým jejich rodič neplatí soudem stanovené výživné buď vůbec, nebo ho platí jen částečně a nerespektuje tak rozhodnutí soudu.

Aby bylo možné získat nárok na dávku náhradního výživného, je nutné splnit několik podmínek:

  • Výživné je stanoveno exekučním titulem na základě rozhodnutí soudu.
  • Povinná osoba (rodič) neplatí výživné buď vůbec, nebo ho platí, ale v nižší částce.
  • Dlužné výživné je vymáháno v exekučním řízení nebo soudním výkonem rozhodnutí, nebo byl alespoň podán návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí.

Pokud budou splněny zároveň tyto tři podmínky, je možné přikročit ke stanovení výše náhradního výživného. Výše náhradního výživného se počítá jako rozdíl mezi částkou měsíčního výživného určeného soudem a výživným, které rodič (dlužník) skutečně v daném měsíci uhradil. Maximální výše náhradního výživného může dosáhnout 3 000 Kč měsíčně a může být vypláceno nejvýše po dobu 2 let.

Splňujete podmínky pro úspěšné podání žádosti o náhradní výživné? Pak o něj můžete požádat na předepsaném formuláři na oddělení státní sociální podpory Úřadu práce dle místa trvalého bydliště dítěte (pro které náhradní výživné žádáte) – to může být rozdílné od místa Vašeho trvalého bydliště. Žádosti najdete v písemné podobě na pobočkách Úřadu práce nebo i elektronicky na webu Úřadu práce.

Máte-li zájem o více informací nebo videonávody, najdete je zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/nahradni-vyzivne

Potřebujete poradit ohledně nároku či žádosti o náhradní výživné nebo Vás zajímají informace o dalších sociálních dávkách? Můžete se na nás obrátit na adrese info@w4w.cz.

Komentáře