Rozvod je v Česku stále tabu. Mluvit o něm je přitom jedna z cest, jak ho překonat

Proč se bavit o rozvodech? Statistiky mluví jasně. Ročně se v Česku rozvede bezmála polovina manželství. Přesto se o rozvodech mluví jen málo, koluje o nich řada mýtů a diskuse není otevřená. Hlavní aktéři tak bez dostatku komunikace mohou ublížit těm nejmenším, kteří si pak následky nesou po celý život. Projekt Roz-vod vychází z autentických rozvodových řízení přenesených do formy knihy a divadelní inscenace. Za cíl si bere vést rodiče ke komunikaci tak, aby dokázali své děti přes toto bolestné období přenést v co největším klidu.

České rozvody v TOP 10

Jelikož Česko patří mezi desítku států EU, kde se manželství rozpadají nejčastěji a téměř polovina manželství končí rozvodem, nachází se u nás podle údajů Českého statistického úřadu více než 20 tisíc dětí, které si procházejí složitým emočním obdobím rozvodového řízení. S těmi je potřeba mluvit a dokázat jim, že nejsou samy a že je oba rodiče stále milují. To je jeden z hlavních cílů projektu Rozvod, za nímž stojí profesor Radek Ptáček a fotografka Jarmila Štuková.

„Chceme, aby se u nás o rozvodech nebo rozchodech více diskutovalo. Sami jsme se se situací setkali – ať už u svých rodičů, přátel, nebo jsme rozvod zažili ve vlastním manželství – a můžeme říct, že je to právě otevřená komunikace, která pomáhá tuhle obtížnou, možná jednu z nejobtížnějších životních situací alespoň trochu zmírnit a v dlouhodobé perspektivě překonat,“ říká k projektu Jarmila Štuková.

Radek Ptáček upozorňuje na fakt, že pokud rodiče rozchod nebo rozvod dětem dobře nevysvětlí, je dost pravděpodobné, že si z něj odnesou nějaké trauma, se kterým pak budou bojovat celý svůj život a které budou přinášet do svých vlastních partnerských vztahů. „Přitom stačí být upřímný a vyslechnout si, jak děti na změnu situace reagují,“ dodává Ptáček.

20 let praxe u rozvodových řízení, divadelní hra a kniha

K projektu autoři prošli přes 28 000 stran rozvodových řízení, na kterých právě Radek Ptáček za svou 20letou praxi pracoval. Z těchto někdy opravdu drsných a smutných příběhů vzniklo šest základních mechanismů, které v sobě měly specifické modely chování. „Ty jsme pak zpracovali umělecky, aby se ti, ke kterým mluvíme, lépe vcítili do jednotlivých příběhů a pochopili, jak moc je důležité při rozvodu komunikovat,“ vysvětluje dále profesor. Umění, ať už divadelní, či literární, je podle autorů jedna z cest, jak o rozvodech či rozchodech mluvit.

K projektu tedy vznikla povídková kniha Rozvod šestkrát jinak, kterou na základě dlouholeté expertizy prof. Ptáčka napsali renomovaní spisovatelé jako např. Michal Sýkora, Petra Soukupová či Petra Dvořáková. Dále je možné vidět divadelní inscenaci Rozvod aneb V mezích přijatelné normy, dílo inspirované taktéž reálnými kauzami a opět zaštítěné profesorem Ptáčkem. Na jevišti tak vystoupí úspěšná manažerka, smířlivý řemeslník a nadšenkyně do zdravého životního stylu, kterým se rozpadají jejich rodinné vztahy a oni nevědí, co si s tím počít. Autoři k oběma uměleckým počinům přistupují s humorem a trochou nadsázky, aby tak tíživé životní situace byly pro diváky a čtenáře lépe stravitelné.

 „Nechceme, aby téma bylo příliš vážné, zároveň mu vážnost nechceme žádným způsobem upírat. Naším cílem je, aby se o tématu mluvilo otevřeně, ale s určitou lehkostí,“ říká k divadelní inscenaci Jarmila Štuková.

K projektu Rozvod se připojila i nezisková organizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W) prostřednictvím projektu Servis rodiny. „Náš projekt nabízí ve spolupráci se soudy edukační semináře pro rodiče, kde se dozví, co děti v období rozpadu rodiny potřebují. Dále také poradenství a rodinné mediace, kde mají rodiče možnost hledat společnou cestu, jak budou nadále fungovat jako rodiče a pečovat o svoje děti,“ uvádí poradkyně pro rodiny a mediátorka W4W Kamila Šaffková. Tento projekt má za cíl s rodiči pracovat tak, aby byli schopni zmírnit dopady a traumata, která rozvod na děti může mít.

V klidu a otevřeně

Co si z toho všeho můžete odnést vy? Jednoznačně poučení, že rozvod či rozchod je něco, za co se člověk nemá stydět, podstatné je naopak situaci transparentně otevřít a komunikovat. A to nejen v kolektivu přátel či známých, ale zejména směrem k dětem, kterým může zmíněná ne-komunikace či bagatelizace problému uškodit vůbec nejvíce.

 „Já vždy doporučuji před jakýmkoliv velkým rozhodnutím, a to zejména ve vztazích, o něco větší časový odstup. Pokud nastane jakýkoliv problém, v rodině, páru či jinde, mluvte, mluvte, mluvte. Komunikace a sdílení emocí jsou vcelku univerzálním klíčem k úspěchu nebo alespoň k hlubšímu vzájemnému porozumění,“ uzavírá Radek Ptáček.

Více informací o divadelním představení Rozvod aneb V mezích přijatelné normy, které se uskuteční 30. listopadu 2023 v pražském Divadle D21, naleznete ZDE.

Bližší informace o projektu W4W: Servis rodiny najdete ZDE.

Komentáře