Psychologické služby – Most 

V ekonomickém slova smyslu jsou vzhledem k závislosti celé rodiny na příjmu jedné osoby největším problémem a rizikem pro samoživitelky a samoživitele právě finanční nesnáze. Následky této situace se snažíme ve WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W) zmírňovat v rámci našich projektů, mezi které mimo jiné patří i projekt W4W: Bydlení pro děti – Kauce a W4W: Obědy pro děti.

Naši klienti se na nás však obracejí i v situacích, kdy potřebují jinou než materiální pomoc. Přicházejí s problémy v partnerských vztazích, které nezřídka vyústí i v domácí násilí. Rozcházející se nebo odděleně žijící rodiče také mnohdy zcela nezvládnou péči o děti, v důsledku čehož jsou utrpení vystaveni jak oni sami, tak jejich děti. V rámci traumat, kterým děti v takto vypjatých situacích utrpí, se u nich pak mohou vyskytnout úzkostné stavy, nízké sebepojetí, sebepoškozování, obsedantně-kompulzivní porucha či další nežádoucí jevy, které je mohou poznamenat a negativně ovlivnit v dalším životě.

Naštěstí kromě mnoha druhů problémů existuje také odpovídající množství způsobů pomoci s jejich řešením. Na naší pobočce W4W v Mostě nabízíme v rámci služeb pro veřejnost také služby 4 zkušených terapeutek, které dětem i jejich rodičům pomáhají překonávat jejich psychické obtíže a traumata. Každá z našich zkušených terapeutek při své práci aplikuje jiný přístup, zaměřuje se na odlišný typ problémů a pracuje s rozdílnou skupinou klientů. Můžeme říci, že jsme v oblasti terapie schopni pomoci téměř komukoliv. Ať už se na nás obrátí děti, dospívající, dospělí, rodiny nebo páry, vždy najdeme způsob, jak jim pomoci aktivně řešit své problémy. Psychologické služby – Most jsou určeny pro veřejnost a zpoplatněny částkou 200 Kč za hodinu.      

Vzhledem k velkému zájmu o naše psychologické služby jsme se navíc rozhodli od letošního září rozšířit náš tým o novou terapeutku. Brzy tak dokážeme pomoci ještě více lidem vypořádat se s jejich traumaty tak, aby mohli opět žít plnohodnotný život.

Komentáře