První rok: podporované bydlení a psychosociální péče

Jste matka samoživitelka nebo otec samoživitel, a máte pocit, že nevíte kudy kam? Odcházíte od partnera a nevíte, co bude dál? Procházíte složitým rozvodem? Organizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. pomáhá sólo rodičům s dětmi, kteří se ocitli v krizi.

Nabízíme pomoc pro ženy či muže s dětmi, kteří se nacházejí v tíživé situaci a hrozí jim ztráta bydlení a potřebují komplexnější podporu.

 • Trápíte se v nefunkčním či dokonce patologickém vztahu? 
 • Ohrožuje váš vztah vás a vaše děti? 
 • Máte strach, co bude dál? 
 • Nevíte, zda to sami zvládnete? 
 • Nemáte s dětmi kam jít? 
 • Nevíte, zda to finančně zvládnete?
 • Topíte se v problémech, které nezvládnete sama vyřešit?

Nebojte se, jsme tu my. "První rok" Vám pomůže udělat první krok.

 • Potřebujete pomoci s bydlením?
 • Potřebujete právní zastoupení či poradenství? 
 • Máte psychické problémy a cítíte se na dně? 
 • Potřebujete podpořit děti a zlepšit jejich psychiku?

 • Potřebujete si najít lepší práci, která uživí vás a vaše děti?

 • Potřebujete pomoci stabilizovat vaši finanční situaci?

 • Potřebujete podpořit ve vašich rodičovských kompetencích?

Pomůžeme Vám.

První rok pomůže a poradí  na míru potřeb vás, vašich dětí a vaší celkové situace. Podáme Vám pomocnou ruku, poskytneme nástroje pro vyřešení vašich problémů a podpoříme vás. Stačí jen chtít a udělat první krok. První rok je individuální program na míru, který je možné intenzivně využít dobu jednoho roku.

Motto: „Nemůžeš-li, pomůžeme ti; neumíš-li, naučíme tě; nechceš-li, nejsme schopni ti pomoci.“

Komu pomáháme

Pomáháme ženám s dětmi, které:

 • se nachází v nepříznivé životní situaci spojenou s ohrožením ztráty bydlení
 • nedokáží svou situaci řešit vlastními silami, ale aktivně se o to snaží
 • jsou schopny aktivního přístupu a jsou otevřené spolupráci
 • jsou schopny se uplatnit se na trhu práce
 • jednají v zájmu dítěte
 • dodržují u dětí pravidelnou školní docházku a lékařské prohlídky
 • mají české státní občanství nebo jsou občankami Evropské unie

Hovoříme zde o ženách, protože ty jsou samoživitelkami s dětmi mnohem častěji. Ale náš program je za stejných podmínek otevřen i mužům - samoživitelům.

Co udělat, pokud potřebujete pomoci?

Další informace o programu První rok a on-line vstupní formulář pro žádost o přijetí najdete na webu Bydlím, tedy jsem.

Podmínky pro přijetí

Podmínkou přijetí do programu První rok je doložení následujících dokumentů:

 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z evidence plateb sociálního a zdravotního pojištění
 • v případě exekucí doložení všech dostupných rozhodnutí soudu a dokumentů o nařízení exekuce
 • přehled o potvrzených příjmech

Co zahrnuje První rok

Program zahrnuje:

 • za zvýhodněných finančních podmínek bydlení pro matky s dětmi, kterým situace neumožňuje platit tržní nájemné
 • psychologické a terapeutické služby ve spolupráci s odborníky právní poradenství a právní zastupování
 • poradenství v sociální oblasti
 • finanční poradenství
 • asistenci při jednání s úřady a jinými institucemi
 • vzdělávací programy

Co očekáváme:

 • aktivní spolupráci
 • odpovědnost k sobě a svým dětem
 • spolehlivost a otevřenost
 • vůli překonávat životní překážky

Cíle programu:

 • stabilizace psychické stránky klientky a jejich dětí
 • stabilizace finanční a právní situace
 • návrat na trh práce, v co nejkratší možné době
 • odchod do samostatného bydlení

Kdy Vám pomoci nemůžeme

Jsou situace, ve kterých vás do programu První rok nemůžeme přijmout:

 • aktuální závislost na návykových látkách (drogy, alkohol)
 • závažné psychiatrického onemocnění
 • dlouhodobá závislost na institucionální pomoci
 • dlouhodobá závislost na systému státní sociální podpory
 • trestní minulost
 • zbavení svéprávnosti
 • nemotivovanost
 • pasivita
 • v případě nedostatečné pracovní historie
 • agresivita
 • zanedbávání péče o dítě

"První rok" poskytujeme v Praze a od roku 2018 i v Mostě.

Cíle WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.: co chceme zajistit

Kvalitní životní podmínky

Samoživitelé budou schopní a odolní k řešení těžkých životních situací, kterým čelí. Uděláme vše pro zajištění jejich kvalitních životních podmínek tak, aby samoživitelé, ale i ohrožené rodiny mohli rozvíjet plnohodnotné, zdravé a šťastné vztahy.

Příjem

Zajistit, aby si samoživitelé mohli zajistit kvalitní životní
úroveň a měli možnost plnit své cíle/ambice, a to díky svému
čistému příjmu.

Vybavení

Lépe vybavit rodiče tak, aby jejich děti měly zdravé a stabilní
domácí prostředí, díky kterému mohou dělat rozhodnutí
ke zvýšení svých životních šancí.

Vzdělávání

Zajistit dostupné, flexibilní a kvalitní vzdělávání, ale i následné
podpory jak při studiu, tak při zaměstnání pro rodiče samoživitele.

Sebevědomí

Aby měli samoživitelé sebevědomí a prostřednictvím svého
podnikání nebo zaměstnání byli schopni se zapojit
do rozhodovacího procesu v rodinách a ve společenství.

Problematikou samoživitelství se detailně zabýváme už několik let. Pomáháme samoživitelům prakticky skrze naše projekty, upozorňujeme na témata týkající se samoživitelů i úplných rodin, a také rovnou hledáme řešení, která by umožnila zlepšení jejich situace. 

V České republice žije 307 000 neúplných rodin, respektive jednorodičovských rodin s dětmi ekonomicky závislými na rodičích. V čele neúplných rodinných domácností s dětmi ekonomicky závislými na rodičích stojí ve valné většině žena (přibližně ve 255 000 případů). Proto se hovoří o fenoménu feminizace chudoby. Přes třicet procent jednorodičovských rodin pak žije v chodbě, konkrétně se jedná o 95 000 rodin. A s tím bohužel také souvisí dětská chudoba.

Samoživitelství je neustálý boj o klid a stabilitu. Je to proces neustálého hledání strategií a nástrojů, jak se s nejistotou a nerovnováhou situace samoživitele vyrovnat a jak do jejich života vnést potřebný klid a stabilitu.

0
neúplných rodin v ČR
0
žen samoživitelek
0
rodin v chudobě

Ukazujeme cestu.

Naším posláním je být hlasem samoživitelů jak směrem k široké veřejnosti, tak směrem k české politické reprezentaci. Těžiště naší práce není jen v akutní pomoci, ale vidíme ji především ve vzdělávání a prosazování oprávněných zájmů samoživitelů.

Odhalujeme potenciál.

Pomáháme samoživitelům a jejich rodinám uspět, využívat příležitosti a naplňovat svůj potenciál. Umožňujeme těm nejpotřebnějším rodinám zajistit si domov.

Žádnému člověku se v životě nevyhne krize. Těžká období na nás kladou nároky, abychom našli nová nová řešení, udělali zásadní rozhodní, přehodnotili své dosavadní postoje a vstoupili do neznáma.

Náročné situace nás mohou ochromit, nechat stát uprostřed zdánlivé prázdnoty a beznaděje. Může se stát, že přijdeme o své nejbližší a přátele. Krizová období sebou přinášejí stres, smutek, úzkostné stavy nebo deprese. V takové chvíli lidé potřebují pomoci znovu najít směr, smysl a chuť do života.

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. poskytuje komplexní dvouletý program podporovaného bydlení a psychosociální pomoci. Cílem programu je stabilizace a podpora klientek v krizovém období, aby se mohly po jeho skončení vrátit do běžného života. Krizi vnímáme jako šanci k pozitivní změně.

První rok - další informace

Projekt zahrnuje komplexní služby v oblasti podporovaného bydlení, právního zastupování a psychologických a terapeutických služeb pro ženy a děti. První rok je realizován v samostatných bytech na území hl. m. Prahy.

Cílem projektu je stabilizace psychické stránky klientky a dětí, finanční a právní oblasti, návrat na trh práce v co nejkratší možné době a odchod do samostatného bydlení. Program je poskytován na individuálně dlouhou dobu, maximálně však na 2 roky.

Tento program je financován výhradně manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými, stejně tak jako ostatní aktivity WOMEN FOR WOMEN. Pouze na projektech Obědy pro děti a Adoptuj Marii se mohou prostřednictvím transparentních účtů na pomoci konkrétním dětem a samoživitelům podílet další lidé, což vzniklo na základě vlny jejich solidarity a jejich darované finanční prostředky jsou ze 100% využívány na pomoc potřebným, nikoli na provoz, marketing apod.).

Výsledky za rok 2018 

0
zapojených klientek
0
úspěšně ukončeno
0
nových klientek

V roce 2018 jsme přijali přihlášku od 85 klientek, pohovor proběhl s 21 z nich a 11 jsme přijali do programu.  Zároveň jsme úspěšně dokončili 17 spoluprací, v roce 2018 jsme tak v programu měli 28 zapojených klientek.  Další podrobnosti a data o Prvním kroku (dříve Podporovaném bydlení) najdete v našich Výročních zprávách.  

"Vytrvejte prosím! Vaše práce má smysl!"

Slovo klientky

Osobně využívám většiny vašich služeb. Nejintenzivnější má spolupráce je momentálně s advokátkou, kterou lze hodnotit jen v samých superlativech. V každém případě ochotná, vstřícná, maximálně profesionální a k zastižení v jakoukoliv dobu a to i v době svého osobního volna. Vždy okamžitě reaguje na mé požadavky a dotazy. Konzultuje semnou každý krok v řešení našeho případu, vše mi vždy náležitě vysvětlí a o všem mne informuje s dostatečným předstihem. Prokazuje i vlastní iniciativu a to vždy, když je zapotřebí. Její spolupráce je příkladná jak semnou, tak i s orgány činnými v trestním řízení. Má spolupráce dále probíhá s paní psycholožkou, která tvoří velmi milé terapeutické prostředí a to i pro mou dceru. Má dcera ji vřele přijala, což je pro mne zásadní. Paní psycholožka mi pomáhá v tom si některé věci uvědomit a pomáhá mi hledat jiné pohledy na daný problém, což vidím jako velký přínos. Hlavně mi pomáhá navázat se na pocity mé dcery, které ona sama přede mnou občas skrývá. V měsíci říjnu jsem také nastoupila na kurz The Bridge, který z počátku byl pro mne velice těžký, psychicky jsem měla velký problém jej zvládnout, s několika dalšími sezeními se to ovšem obrátilo a nyní čerpám z toho, co mi tento kurz přinesl. Díky vedení skvělých instruktorek a velice dobré partě ostatních účastnic se těším na každé další setkání. Určitě je to v celém týdnu ten světlý bod. V neposlední řadě, je důležité pohlížet na w4w jako na celek, protože komplexnost vašich služeb je to, co mne posouvá dál. Uvědomuji si, jak náročná je spolupráce s klientem, kterého sbíráte téměř ze samotného dna, pomáháte se dostat z životní propasti a znovu navrátit sebevědomí, které vychází z těch pocitů osobního selhání. Služba bydlení nám dala nové zázemí, ve kterém se cítíme bezpečně, právnické služby nám daly neuvěřitelnou moc s naší situací dělat víc, než před ní jen utíkat, ale postavit se a vidět stát právo na naší straně, psychoterapie nám hojí rány na duši a kurz Bridge mi pomáhá se pomalu ale jistě zvednout a stát na vlastních nohách. To celé dohromady je podpora a víra ve mně, což jako uživatelka se svou minulostí potřebuji ze všeho nejvíc. Přála bych si, abyste stejně tak jako mně dokázali pomoct i jiným ženám ve stejné, nebo podobné životní situaci. Mrzí mě, že jen málo kdy tyto problémy prosáknou ven ze zavřených dveří a že tolik lidí ještě v dnešním světě dokáže být naprosto chladných vůči tomu, co kolem sebe vidí. Je jen málo šancí, jak např. domácí násilí odhalit, ale věřím, že vaše organizace se dokáže chytit i toho nejmenšího podnětu. Vždy je to o spolupráci, ale první kdo od spolupráce odstoupí, je vždy sama oběť. Stejně jako jsem to udělala já, ale naštěstí vytrvalost lidí kolem mě, kteří mě nutili dělat věci, které jsem sama nechtěla, mě nakonec až teď přesvědčili v tom, že to bylo to správné. Vytrvejte prosím! Vaše práce má smysl!
Klientka(pobočka Most)

Seznamte se s vybranými skutečnými příběhy našich klientek.

První rok - úspěšné příběhy

Paní B. se obrátila na naši organizaci ve chvíli, kdy byla se svými dvěma dcerami (dnes 15 let a 13 let) v azylovém domě pro matky s dětmi. Vinou finančních problémů v minulosti se dostala do „dluhového kolotoče“, kdy řešila problémy se splácením další půjčkou. Paní B. k nám nastupovala s osobním bankrotem, který jí končil v průběhu Programu. Paní B. byla vždy s menšími pauzami zaměstnána, avšak po stržení pravidelné měsíční splátky jí z platu zbývala minimální částka, ze které by nebyla schopna hradit základní potřeby pro sebe a dvě děti. Paní B. jsme poskytli podporované bydlení a právní poradenství z důvodu neplacení výživného ze strany otce dětí. Paní B. dále využívala v rámci naší organizace služeb dětského psychologa a vzdělávací aktivity pro sebe a dcery. Paní B. byla aktivní klientkou, která si v průběhu Programu průběžně zvyšovala vzdělání v oboru účetnictví na vyšší odborné škole. Po ukončení Programu odešla i s dcerami do vlastního bydlení.
Paní B.(dluhy, insolvence)
Paní J. s dcerou nastoupily do psychosociálního programu poskytovaného naší organizací na 3 roky. Paní J. od bývalého druha - otce své dcery (15) odešla kvůli vzájemným neshodám, kvůli partnerovu zadlužování, nadměrnému požívání alkoholu a také kvůli fyzickému a psychickému násilí, které se ve vztahu paní J. vyskytovalo ze strany partnera a za které je její bývalý partner vyšetřován orgány činnými v trestním řízení. Paní J. a její dceři bylo poskytnuto podporované bydlení. Paní J. se kvůli traumatům zažitým z několikaletého domácího násilí věnovala v rámci služeb intenzivně psychoterapii a s právní podporou naší organizace řešila trestní stíhání proti bývalému partnerovi. V průběhu programu zejména ve spolupráci s terapeutkou udělala velké vnitřní pokroky a podařilo se jí z velké části stabilizovat svůj psychický stav, rozhozený zejména vinou prožitého vztahu, ale i po ukončení vztahu s druhem. Paní J. se průběžně zodpovědně připravovala na odchod z našeho programu a plnou finanční nezávislost, odešla do vlastního bydlení. Paní J. je v částečném invalidním důchodu, je zaměstnána na zkrácený pracovní úvazek, přivydělávala si brigádně. Paní J. nastoupila do našeho Programu s výučním listem. Během Programu vystudovala za finanční podpory naší organizace Střední školu hotelnictví a gastronomie, kde složila maturitní zkoušku.
Paní J.(domácí násilí, alkoholismus, trestní řízení)