Projekty Women for Women 

Prostřednictvím našich projektů pomáháme rodičům, samoživitelům a jejich dětem postavit se na vlastní nohy.

Problematikou samoživitelství se detailně zabýváme už několik let. Pomáháme samoživitelům prakticky, upozorňujeme na témata týkající se samoživitelů i úplných rodin, a také rovnou hledáme řešení, která by umožnila zlepšení jejich situace.

Žít. Učit se. Uspět. 

IT pro děti

Projekt, který pomáhá dětem ze základních škol účastnit se aktivně distanční výuky. Ve spolupráci se základními školami zpomáháme zajistit dětem ze sociálně slabých rodin IT techniku pro distanční výuku. A to především proto, aby děti nebyly vyloučeny ze systému vzdělávání. Jedná se především o  notebooky,  nezbytný software, tiskárny, internetové připojení přes mobilní síť prostřednictvím 4G LTE mobilního bezdrátového hotspotu. 

První rok

Women fotr Women poskytuje komplexní program podporovaného bydlení a psychosociální pomoci "Prvbní rok". Cílem programu je stabilizace a podpora klientek v krizovém období, aby se mohly po jeho skončení vrátit do běžného života. Krizi vnímáme jako šanci k pozitivní změně. První rok - více informací zde.

Obědy pro děti

Obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit jim zaplatit obědy ve školních jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita.

Servis vztahů

Servis vztahů nabízí komplexní pomoc odborníků při udržování zdravých vztahů a podporu, nejen při řešení partnerské krize. Dále se projektem zaměřuje na edukaci a rozšiřování informovanosti. V obecné rovině se společensky podílíme na zlepšení mezilidských vztahů, podpoře a pomoci párům být spokojenější. Všichni bychom si měli uvědomit, že je nezbytné o své vztahy pečovat. Největší metou jsou pro nás šťastné, spokojené a bezstarostné děti. 

Kauce na bydlení

Pomoc pro samoživitele a jejich děti, kteří díky tíživé finanční situaci potřebují pomoci s kaucí na bydlení, aby si zajistili jistotu v podobě důstojného bydlení. Cílem projektu je finančně podpořit konkrétní samoživitele a pomocí příspěvku na kauci, až do výše 25 000 Kč, jim umožnit získat bezpečný a důstojný domov. Více o Kauci na bydlení zde.