Program Kauce obdržel záštitu od MMR

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová se rozhodla udělit „našemu“ programu Kauce na bydlení svou záštitu. Považuje ho za skvělý příklad konkrétní cílené pomoci na podporu dostupného bydlení. Záštitu programu předala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová osobně ve čtvrtek 9. září 2021 spoluzakladatelce a ředitelce obecně prospěšné společnosti Women for Women Ivaně Tykač, která je autorkou Kauce na bydlení.

Záštitu programu předala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová spoluzakladatelce a ředitelce obecně prospěšné společnosti Women for Women Ivaně Tykač, která je autorkou projektu Kauce na bydlení.

„Jsem moc ráda, že dnes mohu udělit záštitu programu Kauce na bydlení. Tento projekt pomáhá lidem, kteří to nemají právě jednoduché. A to ženy, ale i muži, samoživitelé, bezesporu jsou. Jako máma dvou dětí moc dobře vím, že každá chceme pro svoje děti to nejlepší a zajistit jim co nejbezpečnější a nejpříjemnější domov. I ve dvou to je ale někdy nadlidský výkon. Živit a pečovat je prostě úkol pro dva. Když má všechno na hrbu jeden rodič, neměl by navíc řešit základní lidskou potřebu – bydlení. Měl by tu být někdo, kdo těmto rodičům nabídne onu pomocnou ruku,“ uvedla šéfka rezortu pro místní rozvoj Dostálová.

Žádná máma ani otec by neměl přijít o děti, protože nemá odpovídající bydlení, že nemá na kauci na byt.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj

Pak dodala, je proto velmi ráda, že projekt Ivany Tykač existuje: „Kauce na bydlení bourá překážky, o kterých ani netušíme, že existují. Ale ony existují. Dvacet tisíc korun na kauce na byt může být právě tím Taxisovým příkopem, které samoživitelé a hlavně jejich děti dělí od domova. A mohou být dokonce tím, co může udržet rodinu pohromadě. Žádná máma ani otec by neměl přijít o děti, protože nemá odpovídající bydlení, že nemá na kauci na byt. Jen letos program Kauce na bydlení pomohla 123 dětí získat domov,“ uvedla dále ministryně s tím, že může-li být nápomocná tomu, aby se matka s dětmi dostala z ubytovny nebo z azylového domu do bytu, bude za to moc ráda.

Záštita MMR pro Kauce na bydlení – diplom

Podle ministryně byli hrdiny stále ještě nekončící pandemie nejen zdravotníci a záchranáři, ale též všichni rodiče, kteří museli zvládnout postarat se o děti i o obživu. „Mají můj obdiv. Pro mnohé ale toto období znamenalo krizovou nebo kritickou dobu, která je do bytové nouze dostala. Nárůst počtu žádostí v programu, které v obecně prospěšné společnosti Women for Women registrují to potvrzuje. My bychom chtěli proto podpořit tento projet, ale i jiné stejného zaměření, nejen morálně, ale i finančně. Pracujeme proto na MMR na vytvoření dotačního titulu,“ prozradila Klára Dostálová. 

„Tématu dostupného bydlení se věnuji již dvanáct let a i proto jsem v roce 2012 se svým manželem založila obecně prospěšnou společnost WOMEN FOR WOMEN. Začali jsme unikátním projekt podporovaného bydlení a psychosociální pomoci pro ženy a jejich děti v tíživé situaci, kterou nedokáží sami řešit a hrozí jim ztráta bydlení. Nejdůležitější pro mne bylo a je, aby se děti nedostávaly do situací, že nebudou moci být se svými rodiči. Proto je důležité, aby všechny děti měly domov a aby ten domov byl důstojný, bezpečný a stabilní. Pokud v tom já mohu pomoci, tak to udělám a jsem moc ráda, že nám dnes pomáhají i další lidé, kterým osud dětí není lhostejný,“ uvedla Ivana Tykač. 

Dodala, že během dalších let zjistila, že existuje celá řada samoživitelů, co pracují, mají finance na úhradu nájemného, ale nemají finanční rezervu na složení kauce na bydlení. Tím se pro ně stává nájemní bydlení nedostupné. “Žijí v azylových domech, ubytovnách, u přátel. Občas vidíme, že jsou nuceni žít i ve velmi špatných podmínkách, například v bytě bez teplé vody, ústředního topení, elektřiny. Paradoxně jsou i případy, kdy díky změně své životní situace žijí v drahém nájmu, který je nad jejich možnosti a chybějící finanční rezerva na kauci na bydlení jim znemožňuje se přestěhovat do levnějšího. Dostávají se tak do dluhové pasti. Zde je důležité pomoci včas a tím správným směrem, aby se samoživitelé nepropadli na hranici chudoby a stáli dál na vlastních nohách. A právě takovou pomoc program Kauce na bydlení od roku 2018 nabízí,“ konstatovala spoluzakladatelka a ředitelka obecně prospěšné společnosti.

V průběhu vyřizování kaucí a pomoci Women for Women spolupracuje i s úřady práce, OSPODy (Orgán sociálně právní ochrany dětí) a dalšími pomáhajícími organizacemi. Dopady pandemie se projevily podle slov Ivany Tykač ve všech jejich projektech;  v programu Kauce na bydlení úplně nejvíc, protože situace na rodiče samoživitele dopadla často velmi fatálně. Uzavřené školy a školky způsobily, že rodiče nemohli chodit do práce a museli se starat doma o děti. Dlouhodobě čerpali ošetřovné, ale tím se jejich příjem se na několik měsíců razantně snížil. Někteří přišli o práci úplně, jiným přestalo chodit výživné. „K dnešnímu dni jsme v letošním roce obdrželi již takřka 260 žádostí z celé České republiky. Odsouhlaseno máme 150 žádostí, z toho 50 samoživitelů si bydlení již našlo a kauci jsme pronajímatelům již uhradili, ostatní své bydlení hledají,“ řekla na tiskovém brífinku Ivana Tykač.

„Ráda bych proto poděkovala paní ministryni za její empatická slova, kterými vystihla mnoho podstatných věcí. Především ji děkuji za to, že se rozhodla aktivně podpořit pomoc jedné z nejohroženějších skupin v té nejdůležitější oblasti. Vítáme jakoukoli aktivitu a jsme připraveni pomáhat dál, jak v praxi prostřednictvím našich programů, tak při hledání systémového řešení. Rádi budeme nadále předávat naše zkušenosti a názory,“ uzavřela ředitelka Women for Women.

Statistiky  projektu Kauce na bydlení – rok 2021 (leden – srpen):

  • 236 přijatých žádostí
  • 90 schválených žádostí
  • 48 vyplacených kaucí
  • 985 450 Kč bylo vyplaceno na kaucích
  • 20 530 Kč byla průměrná kauce
  • 123 dětí – počet dětí, které žijí v podpořených domácnostech
Bydlím, tedy jsem – Kauce na bydlení – První rok – Women for Women

„Náš“ program Kauce na bydlení je součástí většího projektu Bydlím, tedy jsem .

Komentáře