Principy rozvodového řízení podle W4W

Česká republika drží v Evropě smutné prvenství v rozvodech na počet uzavřených manželství. Je to suché konstatování, za kterým bohužel nejsou vidět tisíce dětí s uplakanýma očima, pro které je rozvod jejich rodičů především ohromným traumatem „co bude dál“.

Cílem všech, kteří jsou zainteresovaní v rozvodové situaci, by mělo být zmenšovat konflikt a snižovat napětí z nejistoty. Hlavním prostředkem k tomu je komunikace. Proto je důležité s dětmi mluvit a dozvědět se, co v období rozpadu rodiny postrádají a co prožívají. Dítě totiž potřebuje oba rodiče. To je základ, kolem kterého je třeba vždy vystavět právní situaci, ať je jakkoli složitá.

W4W se proto v rámci projektu Servis rodiny snaží pomáhat všem profesionálním týmům, které se podílejí na rozvodech. Zmenšovat konflikty, posilovat kvalitu vztahů, zvyšovat produktivitu právního procesu, urychlovat jej a pomáhat, aby dítě o žádného z obou rodičů trvale nepřišlo.

Významnou součástí této pomoci je edukace především rozvádějícím se rodičům. W4W se jim snaží vysvětlit, co jejich děti prožívají, co potřebují a jak jim v tom jako rodiče mohou pomoci. Edukace je přístupná všem osobám zainteresovaným v rozvodovém řízení, např. prarodičům, novým partnerům nebo advokátům, kteří rodiče před soudy zastupují.

Cílem edukačního procesu je pomoci všem zúčastněným pochopit, že lepším řešením pro dítě je vždy dohoda rodičů než pouhé rozhodnutí soudní autority. A že problém se nevyřeší jen přesným uspořádáním péče. Protože rodičovskou odpovědnost budou mít i v budoucnu oba stále stejnou.

Tato zodpovědnost zůstane oběma rodičům, ať už dopadne rozvod jakkoli, po celý zbytek dětského věku, a ještě řadu let ve fázi raného dospívání. I po rozvodu bude záležet na obou rodičích, zda a jak učiní život svému dítěti šťastný a kvalitní.

Komentáře