Přejeme krásný Den matek

Společnost WOMEN FOR WOMEN (W4W) je tu především proto, aby pomáhala dětem, které to potřebují. Alespoň ve většině případů tu ovšem děti naštěstí nejsou samy – byl by to jinak smutný svět. Když byla W4W před téměř deseti lety založena, způsob pomoci dětem tehdy spočíval v podpoře matek – samoživitelek, které se dostaly do ekonomických nesnází, ale svou situaci se aktivně snažily změnit – jak pro sebe, tak i pro své děti. I když se z dnes používaného termínu samoživitel místy vytrácí ženská koncovka, neboť je samoživiteli i nezanedbatelné procento mužů, stále lze říci, že drtivou většinu osob, které výhradně ze svého ne vždy dostačujícího příjmu živí nejen sebe, ale i své děti, tvoří právě matky.

Mateřství je přitom náročným úkolem i pro matky v úplných rodinách, alespoň zpočátku, kdy je dítě na matce zcela závislé. Ještě v minulém století v chudších oblastech tehdejšího Československa nebylo vyloučeno, aby se žena po porodu ještě ten den věnovala práci na poli. Novorozené dítě nemohlo ovlivnit péči o své sourozence, kteří potřebovali přinejmenším výživu.

Dnes se již situace obrací. Dle dat statistického úřadu Evropské unie Eurostat je dnes v západní Evropě obvyklé mít méně dětí, životní úroveň se zvyšuje a v neposlední řadě je trendem větší zapojení mužů do péče o děti i výchovy. Stále více mužů využívá možnosti rodičovské dovolené, aby s dítětem navázali v útlém věku těsnější pouto a matce tak trochu ulevili. Nejdůležitější úlohu ovšem i nadále hrají matky a většina národů napříč různými kulturami jim za to projevuje vděčnost.

Od pradávna lidé v různých formách oslavovali plodnost. S oslavami matky jako konkrétní bytosti se setkáváme v antickém Řecku, kde lidé pořádali slavnosti bohyně Rhey, matky všech bohů. Darování květin matkám se pak pojí se středověkým britským církevním svátkem Mothering Sunday. Sloužící při něm dostávali den volna, aby se mohli vydat do rodné obce, navštívit tam kostel a své rodiny. Bylo zvykem přinést s sebou natrhané květiny, které rostly podél cest, takže si je mohli dovolit i ti nejméně majetní. Zvyk i celý svátek už na Britských ostrovech zůstal.  

Den matek, jak jej známe dnes (a v témže datu), pochází z USA, kde se stal celostátním svátkem v roce 1914. Do Československa jej za první republiky „přivezla“ dcera prezidenta Masaryka. Právě kvůli tomu jej později KSČ potřebovala upozadit. Necelých 50 let tak Den matek zůstal ve stínu Mezinárodního dne žen. Den matek si ale našel cestu k mladším generacím. Lze si jen domýšlet, zda kvůli poněkud zprofanovaným karafiátům, které pamatují právě matky dětí narozených v 90. letech, nebo kvůli tomu, že pro děti je zkrátka pochopitelnější koncept svátku osoby, která je jim ze všech nejbližší. Podstatné ovšem je, že zvyk, vzpomenout si na Den matek na tu nejdůležitější ženu ve Vašem životě, stále přetrvává. Zavolejte jí. Nebo ještě lépe – přineste jí květinu. Zaslouží si to.

Vaše WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Komentáře