Poděkování za Obědy pro děti

Obdrželi jsme přímo do kanceláře Obědů pro děti nádherné poděkování od paní učitelky, která děkuje za děti u nich ve škole.

Velké díky od našich dětí, kterým jste přispěli na obědy! Osobně vám děkuji za vstřícný přístup a ochotu.

Lenka Fisková, učitelka, ZŠ Zahradní, Chomutov

Poděkování je iniciativa její a rodičů, kteří jsou za pomoc pro své děti velmi vděčni.

Děkujeme, že se zajímáte, děkujeme, že pomáháte s námi! Vaše Women for Women a Obědy pro děti

Obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit jim zaplatit obědy ve školních jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita.

Komentáře