Počet škol a školek v projektech W4W: Obědy pro děti a SOS do školky rychle stoupá

Vzhledem k rostoucím cenám neustále přibývá rodičů, kteří si nemohou dovolit zaplatit svým dětem stravování ve škole a ve školce. 

Do našeho projektu W4W: Obědy pro děti mohou školy na potřebné děti podávat žádosti i v průběhu prázdnin. Již nyní evidujeme žádosti od 630 základních škol pro více než 8 000 dětí z celé ČR.

Ve srovnání s minulým školním rokem máme o 40 % více dětí v podaných žádostech. O 37 % více škol pak podalo žádost během prázdnin. 

Tato data predikují, že o projekt bude značný zájem i během školního roku. Průměrná částka za jeden oběd se podle našich dat zvýšila v každém kraji o 2 Kč v porovnání s minulým školním rokem. Nyní se cena jednoho školního oběda pohybuje mezi 33 a 39 Kč.

Od března letošního roku rovněž realizujeme projekt W4W: SOS do školky, v němž poskytujeme sociálně znevýhodněným dětem stravu v mateřských školách (dvě svačiny a oběd denně). Cena za denní stravování se v závislosti na kraji pohybuje mezi 36 a 54 korunami. Už nyní máme na nový školní rok žádosti pro 450 dětí z 85 MŠ z celé ČR.

Více informací o projektu W4W: Obědy pro děti

Realizace projektu W4W: Obědy pro děti byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory školního stravování žáků základních škol na rok 2023. Realizace projektu W4W: SOS do školky byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory účasti dětí na předškolním vzdělávání na rok 2023.

Komentáře