Pavel Tykač věnuje 100 milionů korun na pomoc Ukrajině

Společnosti Pavla Tykače připravily balíček pomoci Most pro Ukrajinu v hodnotě 100 milionů korun. Přispět chtějí také na zmírnění energetických dopadů konfliktu.

Manželé Pavel a Ivana Tykačovi

„S hrůzou sledujeme události na Ukrajině. Vnímáme, jakému utrpení jsou vystaveni lidé, kteří jsou tímto konfliktem přímo dotčeni. Já i moje rodina považujeme za naši povinnost pomoci tam, kde je to nejvíc potřeba. Naše kroky směřujeme jak na rychlou okamžitou pomoc, tak na dlouhodobější podporu lidí, kteří před válkou utekli do Česka,“ říká Pavel Tykač.

Část peněz poputuje prostřednictvím Nadace rodiny Tykačových na sbírkové konto pro Ukrajinu. Další prostředky dostanou projekty partnerských měst a obcí, které organizují ubytování válečných uprchlíků a jejich adaptaci v nových podmínkách. Pomoc poskytne také obecně prospěšná společnost Women for Women.

Již v těchto dnech začala Women for Women s ubytováním matek a dětí, které uprchly z postižených oblastí. Odborníci W4W se soustředí také na odbornou psychologickou a terapeutickou pomoc pro překonání válečných traumat. Další peníze poputují například na obědy, družiny či kroužky ukrajinských dětí, které budou postupně přicházet do českých škol. Diskutovanou možností je i podpora výuky českého jazyka. K pomoci se připojí také skupina Sev.en Energy. Ta vedle finančních darů vyhlásila humanitární sbírku mezi zaměstnanci a spolupracuje i se svými dlouhodobými partnery z řad neziskových organizací. V reakci na výzvu Úřadu práce ČR firma vytipovala několik desítek pracovních míst, která bude možné nabídnout uprchlíkům, nebo těm, kteří zde již nějakou dobu žijí, ale nyní zůstali bez hlavního příjmu, protože jejich živitelé odcházejí bojovat na Ukrajinu.

„Ve válce jsou jednoznačně nejzranitelnější skupinou děti. Mnohé prožijí strašné věci a některé bohužel i to nejhorší – ztrátu rodičů. Jsme připraveni poskytnout okamžitou finanční pomoc sirotkům po ukrajinských vojácích.“

Ivana Tykač, ředitelka Women for Women

„Chceme postupovat v koordinaci s městy a dalšími partnery. Do Čech nyní přicházejí hlavně ženy s malými dětmi, které jsou zde sice v bezpečí ale bez prostředků. Kromě střechy nad hlavou a základního vybavení se zde potřebují zorientovat a získat aspoň nějakou perspektivu. V tom bychom jim rádi dlouhodobě pomohli,“ vysvětluje Luboš Pavlas, prezident Sev.en Energy. Sev.en Energy připravuje také nový grant, který by měl mířit na zmírnění energetických dopadů současné krize. „Válečný konflikt na Ukrajině negativně ovlivňuje také energetickou situaci v Evropě. Cena energie stoupá, je těžko předvídatelná a pro některé se stává likvidační. Jde nejen o domácnosti a firmy, ale také o řadu organizací, které pečují o nejslabší členy společnosti, o děti, seniory a hendikepované. Rozhodli jsme se pomoci i s těmito dopady konfliktu. Chystáme grant zaměřený na pomoc s likvidačními náklady za energii, i s hledáním energetických úspor, které by pomohly do budoucna tyto náklady snížit,“ vysvětluje Luboš Pavlas. Energetický grant bude spuštěn v nejbližších týdnech.

Komentáře