Mezinárodní den rodiny

Dnes 15. května se slaví významný den, který Valné shromáždění OSN vyhlásilo v roce 1993. V ČR se tento den poprvé objevil v kalendáři v roce 2006. Možná není tak známý jako například Mezinárodní den dětí či Mezinárodní den žen, přesto se však Mezinárodní den rodiny týká každého z nás a neměli bychom na něj zapomínat.

Co vlastně termín rodina znamená? Mluvíme o rodině jako o té nejužší, tedy rodičích a dětech, nebo o širší rodině, tedy celém příbuzenstvu, které se obvykle sejde jen při oslavě významných jubileí? I v historii se význam termínu rodina často měnil. Aristokracie si už od dob egyptských faraonů úzkostlivě dbala na svůj rodokmen (božskou krev) a rodina byla tedy založena na pokrevním příbuzenství. Staří Římané naopak v pojmu familia, tedy rodina, spatřovali celou domácnost, hospodářství. Pater familias (nejstarší muž v rodině) tedy za členy své rodiny považoval stejně tak své potomky a manželku, jako i své otroky1. Tento přístup přitom nebyl omezen jen na apeninský poloostrov – i v českých zemích bylo časté, že se součástí domácnosti, tedy rodiny, byla i čeleď (sloužící na statku).

Moderní rodina, jak ji známe dnes, se od jejích různých historických podob liší v několika znacích. Během minulého století se (alespoň na území dnešní ČR) zásadně zvýšil počet domácností, aniž by výrazně vzrostl počet obyvatel2. To znamená, že domácnost dnes obývá ta nejužší rodina. Zároveň se za posledních 100 let výrazně změnila úloha žen ve společnosti. Ženy jsou dnes vzdělané, ekonomicky i právně samostatné, činí svá rozhodnutí bez konzultace s paterem familias, jak tomu bylo v minulých staletích. Mění se tedy tradiční role v rodině. Zároveň se typicky rodina (nyní je řeč o nové rodině, tedy páru, který se rodinu rozhodne vytvořit) zakládá později, dříve běžné svatby náctiletých jsou již na ústupu. Když je řeč o svatbě – ani ta už není nezbytná pro fungování rodiny nebo její uznání společností. A pokud už se lidé rozhodnou manželský sňatek uzavřít, berou se z lásky, ne z ekonomických důvodů. S ohledem na LGBTQ+ je vhodné poznamenat, že v různých částech světa už je také různě nahlíženo na stejnopohlavní páry, které chtějí tvořit rodinu. Existují také lidé, žijící v polyamorních vztazích – i ti mají často zájem založit rodinu. Zastánci tradiční rodiny, složené z muže, ženy a dětí, dnes často hovoří o krizi tradiční rodiny.

Je ale v krizi koncept, nebo účel rodiny? Rodina přece není jen právním pojmem. Rodina je především prostorem, kde se setkáváme se svými nejbližšími, místem, kde děti již od útlého věku čerpají vědomosti, vzorce chování, podporu a pochopení. Do rodiny se rádi vracíme, ať už po pracovním dni, nebo po cestě třeba až na opačnou polokouli. Rodina nám přináší pocit sounáležitosti, vědomí, že někam patříme.

Ve WOMEN FOR WOMEN (W4W) dobře víme, že tím, kdo rodinu potřebuje nejvíce, jsou právě děti. Pokud mají doma dobré zázemí, jsou spokojené a úspěšné v tom, co dělají, ať už jde o školu nebo vztahy s kamarády. Věříme, že o rodinu je potřeba pečovat – zejména tehdy, když soužití rodičů nefunguje tak, jak by si přáli. Proto nabízíme službu W4W: Servis vztahů a další služby, kde pomáháme rodinám, aby byly pro děti i nadále příznivým prostředím. Poskytujeme poradenství, párovou terapii a další služby. A pokud vztah rodičů přece jen nepřežije, snažíme se zajistit, aby jejich rozchod dětem co nejméně ublížil. Rodina, tedy prostředí, kde je dětem dobře, přece může fungovat, i když již rodiče netvoří pár.

Rodina může mít mnoho podob. Žádná ovšem není samozřejmá. Udělejte si na ni dnes čas.

Vaše WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.


1 OBROVSKÁ, Lucie. Otrok v římském právu (disertační práce). MUNI. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/y8iwy/L.O.DisP03__2__obsah.pdf

2 ČSÚ – Společně hospodařící domácnosti. www.scitani.cz [online]: Dostupné z: http://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/spolecne_hospodarici_domacnosti

Komentáře