Kauce na bydlení je novou podobou našeho původního projektu Adoptuj Marii.  Proto ještě v tuto chvíli můžete najít některé informace a materiály pod tímto původním názvem.  

Kauce na bydlení poskytuje pomoc pro samoživitele ve formě uhrazení kauce na nájemné.

Pomoc pro samoživitele a jejich děti, kteří díky tíživé finanční situaci potřebují pomoci s kaucí na bydlení, aby si zajistili jistotu v podobě důstojného bydlení. Cílem projektu je finančně podpořit konkrétní samoživitele a pomocí příspěvku na kauci, až do výše 25 000 Kč, jim umožnit získat bezpečný a důstojný domov.

Proč takto pomáháme? 

Problém bydlení je pro spoustu lidí stále aktuálnější. Mnoho samoživitelů nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení kauce za byt, což jim brání v získání dostupného bydlení. Občas dokonce dochází k naprosto paradoxní situaci, kdy se z důvodu absence finanční rezervy nemohou přestěhovat do levnějšího podnájmu.Jsou tak nuceni vydávat za bydlení neúměrné množství prostředků, které občas ani nemají. Tyto peníze jim pak chybí na zajištění dalších životních potřeb a tato situace je často vede do dluhové pasti.

Potřebujete pomoci? 

Víme, jak je situace kolem změny bydlení složitá a nákladná, proto je zde Kauce na bydlení.  Pomůže s uhrazením kauce na bydlení až do výše 25.000 Kč.

V rámci programu poskytujeme pomoc ve formě jednorázového uhrazení kauce na nájemné. Nedostatek finanční hotovosti je totiž často jediná překážka, která zabraňuje samoživitelům pronajmout si vlastní bydlení.

Poskytnutá finanční pomoc je nevratná a vždy je použita na zaplacení kauce na nájemné přímo na účet poskytovatele bydlení.

Potřebujete pomoci? Přejděte na webové stránky Kauce na bydlení a požádejte o podporu:

Povinné dokumenty, které potřebujete:

  • Doporučení OSPOD nebo jiné pomáhající organizace
  • Rozhodnutí o nepřiznání dávky mimořádné okamžitě pomoci na úhradu nezbytného jednorázového výdaje
  • Kopie nájemní smlouvy nebo smlouvy prokazující pronájem bytu. (lze dodat dodatečně)

Podpořte nás

Veškerá pomoc je hrazena za samoživitele na účet provozovatele či poskytovatele služby. Podpořte nás a bude více rodičů a dětí, kterým dokážeme pomoci.

Samoživitelé jsou nejvíce ohroženi chudobou. Jejich nouze zdánlivě není vidět, ale je blíž, než si myslíte.

Kauce na bydlení je hrazena za samoživitele přímo na účet pronajímatele, takže máte jistotu, že 100 % darovaných peněz je použito na pomoc potřebným. Podpořte Kauci na bydlení a dopřejte samoživitelům a zejména jejich dětem důstojné podmínky k životu.

Pomáháme všem samoživitelům, kteří se snaží svoji situaci aktivně řešit.

  • Přispějte přímo na náš transparentní účet: 888555577/5500
  • Každá darovaná koruna je 100% použita na úhradu kaucí pro konkrétní samoživitele. Provoz projektu je hrazen z rozpočtu a bankovního účtu společnosti Women for Women.