Jednorázový příspěvek 5.000 Kč na dítě – komu náleží?

Již od začátku roku se v médiích setkáváme s informací o skokovém zdražení energií a plynu, inflaci a růstu životních nákladů obecně. Je zřejmé, že nejen roční vyúčtování energií za rok 2022, ale i celkové zdražování se více či méně dotkne všech společenských vrstev. Zejména nízkopříjmové domácnosti ovšem již nyní zaznamenávají růst životních nákladů opravdu citelně. Vláda se tedy ve snaze pomoci alespoň rodinám s dětmi (tedy i samoživitelům), které tuto pomoc potřebují, rozhodla poskytnout sociální dávku v podobě jednorázového příspěvku na dítě. Tento příspěvek bude činit 5.000 Kč na dítě. Kdo na něj má nárok a jak jej získat?

Výplatu tohoto příspěvku má na starost Úřad práce ČR. Příspěvek se týká dětí do 18 let věku – ne však všech. Žádat o příspěvek může rodič žijící v domácnosti s daným dítětem (pokud s dítětem žijí oba rodiče, žádat bude pouze jeden z nich, jelikož příspěvek na jedno dítě bude také pouze jeden; při střídavé péči může žádat o příspěvek kterýkoliv z rodičů), přičemž hrubý příjem celé této domácnosti nesmí přesáhnout 1 mil. Kč za rok 2021. Do tohoto celkového hrubého ročního příjmu se započítává příjem ze závislé práce (zaměstnání), samostatné výdělečné činnosti (podnikání), ale také např. z pronájmu nemovitostí.

O příspěvek nebude potřeba žádat v případě těch, kteří jej potřebují nejvíce. Pokud čerpáte přídavky na děti, vyplatí Vám Úřad práce ČR příspěvek automaticky již tento měsíc. Jiná je situace, nečerpáte-li přídavky na děti, nebo na ně dokonce ani nemáte nárok. V takovém případě musíte o příspěvek požádat, a to buď osobně, nebo elektronicky.

Elektronickou žádost můžete podat online prostřednictvím webové aplikace. Osobní žádost s Vámi vyřídí zaměstnanci na některém z vybraných Czech POINTů. Pozor, ne každý Czech POINT tuto službu nabízí! Seznam těch, kde můžete o jednorázový příspěvek požádat, bude zveřejněn v polovině srpna – stejně jako webová aplikace pro online žádost. Pokud tedy nečerpáte přídavky na dítě, ale máte zájem o jednorázový příspěvek na dítě, budete si muset s podáním žádosti počkat cca do 15. srpna.

Až bude možné tuto žádost podat, zjistíte, že je poměrně jednoduchá. Nemusíte k ní přidávat žádné přílohy, pouze zadáte základní údaje a zaškrtnete čestné prohlášení, že příjmy rodiny nepřesáhly v roce 2021 částku 1 milion Kč hrubého. Úřad práce pak tuto informaci ověří přes Finanční úřad ČR a ČSSZ. Pokud příspěvek získáte, nemusíte se bát, že by ovlivnil Váš případný nárok na další sociální dávky – do rozhodného příjmu (podle kterého se posuzuje, zda máte nárok na sociální dávky), se jednorázový příspěvek na dítě nezapočítává.

Máte zájem o další informace? Sledujte webové stránky Úřadu práce nebo MPSV, případně nám napište na info@w4w.cz.

Komentáře