Jak dětem pomoci v rozvoji jazykových dovedností (1. díl)

V rámci služeb pro veřejnost, které WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. realizuje ve své pobočce v Mostě, nabízíme kromě terapie a poradenství také rozvoj jazykových dovedností u dětí. 

Službu považujeme za mimořádně důležitou. Děti si totiž řečové obtíže mohou zafixovat a jen obtížně je pak lze odstraňovat. Ve školním či jiném kolektivu se navíc mohou setkávat s nelichotivými reakcemi vrstevníků.

Jak naše služba funguje a jak dětem v této oblasti pomoci v rámci rodiny? Téma jsme shrnuli do nejčastějších otázek a odpovědí, s nimiž se v praxi setkáváme. Přinášíme vám první část z nich:

Co může pomoci prevenci řečových vad?

Přirozenou prevencí je dobrý mluvní vzor u nejbližších. Důležité je klidné, vyrovnané prostředí, naslouchání a otevřená komunikace. Rozvoj slovní zásoby lze podpořit čtením pohádek, říkadel, zpěvem písniček. K rozvoji řeči rovněž pomáhá pohyb – hrubá i jemná motorika. Prevencí řečových vad pak také zahájení včasné logopedické intervence, diagnostika a komplexní péče.

Od kolika let se doporučuje rozvíjet systematicky řečové dovednosti u dětí?

Čím dříve, tím lépe. V pobočce Most se nejčastěji věnujeme dětem v předškolním věku. Pokud ve třech letech dítě nemluví, řeč je nesrozumitelná, případně má potíže s porozuměním, je vhodné zahájit logopedickou péči u klinického logopeda. 

Je nutné doporučení pediatra?

V pobočce Most doporučení nevyžadujeme, ale přihlížíme k němu – stejně jako k doporučení odborných lékařů (neurologa, foniatra, psychiatra, psychologa).   

Je služba zpoplatněná?    

Ano, tato služba pro veřejnost je u nás zpoplatněna symbolickou částkou 200 Kč za hodinu.

Jak často by děti měly službu využívat?

Frekvence a intenzita prevence řečových vad je značně individuální pro každé dítě. Obvykle klienti službu využívají jednou za 14 dní, případně jednou za měsíc. Tuto frekvenci však považujeme za minimum. 

Další část otázek a odpovědí k rozvoji jazykových dovedností přineseme zde na našem blogu.

Více informací o službách pobočky W4W v Mostě.

Komentáře