ING: vzdělání je pro děti lístek k lepšímu životu

Na transparentní účet našeho projektu IT pro děti byla 6. listopadu 2020 připsána částka 210.000 Kč. Velkorysý finanční dar od ING pomůže zajistit dalším dětem ze sociálně slabých rodin IT techniku pro distanční výuku. Děkujeme!

ING podpořila finančně IT pro děti. Děkujeme!

ING tradičně přispívá k rozvoji finanční gramotnosti na školách a podporujeme vzdělávání a rozvoj znevýhodněných dětí po celé České republice.

Proč se v ING rozhodli navázat spolupráci s Women for Women a podpořit projekt IT pro děti?

„Dlouhodobě podporujeme rozvoj a vzdělávání znevýhodněných dětí. Uvědomujeme si, že vzdělání je pro ně lístek k lepšímu životu,“ přibližuje zástupce ING Pavel Heřmanský. „Již z projektů, které jsme podporovali na jaře, jsme poznali, jak důležité jsou při výuce na dálku technologie a připojení, které si bohužel ne každý může dovolit. Když jsme se na podzim při druhé vlně pandemie rozhodli rozšířit portfolio partnerů, se kterými umožníme vzdělání dalším dětem, hledali jsme organizaci, která svou práci dělá profesionálně a má vybudované dlouhodobé vztahy v prostředí, kde působí.“

Čím vás projekt IT pro děti nejvíc oslovil?

„Na projektu oceňujeme zacílení pomoci na zcela konkrétní děti, u kterých se díky dlouhodobé spolupráci Women for Women se školami můžeme spolehnout na to, že pomoc skutečně využijí.“

Co vnímáte jako nejdůležitější?

„Nejdůležitější je pro nás, aby se pomoc co nejrychleji a nejefektivněji dostala k těm, kteří ji opravdu potřebují,“ uzavírá Heřmanský.

Děkujeme ING za důvěru a za podporu! Finanční dar rychle a adresně použijeme pro další potřebné děti na IT vybavení a připojení pro distanční vzdělávání.

Děkujeme, že se zajímáte, děkujeme, že pomáháte s námi!

Vaše Women for Women a IT pro děti.

ING je globální finanční institucí s holandským původem a silnou evropskou základnou. Nabízí bankovní služby a díky svým letitým zkušenostem, odborným znalostem a profesionalitě jsou uznávaní po celém světě. Mezi klienty ING patří jak jednotlivci a rodiny, tak malé a střední podniky, velké firmy, instituce i vládní organizace.

ING podporuje IT pro dětí

ING v České republice aktuálně působí výhradně v oblasti bankovnictví a zaměstnává více než 350 lidí. Historie ING v České republice sahá až do roku 1992. V průběhu let si zde vybudovala silnou pozici v oblasti korporátního bankovnictví a svou komplexní nabídkou bankovních produktů a služeb v současné době uspokojuje všechny bankovní potřeby významných českých i mezinárodních společností i finančních institucí. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku o ING Podílové fondy, které nabízejí široké veřejnosti možnost vyššího zhodnocení úspor, a stala se tak specialistou na zhodnocování úspor pro fyzické osoby.

Společenská odpovědnost je klíčovou hodnotou firemní kultury banky. ING si uvědomuje, že svými aktivitami nejen vůči klientům, ale i zaměstnancům, dodavatelům a dalším spolupracujícím stranám ovlivňuje přes 850 tisíc lidí v České republice. Finanční produkty a služby nabízí srozumitelným a transparentním způsobem, aktivně působí v oblasti finančního vzdělávání a dlouhodobě strategicky spolupracuje s Nadací Terezy Maxové dětem, s aktivním zapojením firemních zaměstnanců. Je signatářem Charty diverzity a patří mezi TOP 25 velkých odpovědných firem v České republice.

Komentáře