UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Zde je k dispozici formulář pro uplatnění práv subjektu údajů vůči společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s.

Formulář je zde k dispozici ke stažení ve dvou nejobvyklejších formátech - textový dokument MS Word a  univerzální formát .pdf (obsah obou formulářů je identický):

Tento formulář v případě potřeby prosím vyplňte, vytiskněte, vlastnoručně podepište (v případě uplatnění práva na přístup nebo práva na přenositelnost musí být podpis Žadatele z důvodu ochrany dat úředně ověřen) a odešlete na adresu sídla společnosti: WOMEN FOR WOMEN a.s., Vlastislavova 152, 140 00 Praha 4 - Nusle

NEDOPORUČUJEME Z DŮVODU OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZASÍLAT ŽÁDOST PROSTŘEDNICTVÍM NEŠIFROVANÉ ELEKTRONICKÉ POŠTY.

Vaší žádostí se budeme ihned po jejím doručení do sídla společnosti zabývat.