Galerie úspěchů: 10 let WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

IT pro děti

Letos v říjnu oslaví WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W), 10 let od doby, kdy poprvé pomohla samoživitelům a jejich dětem. Naše činnost se zpočátku zaměřovala na problém, které jsme ve společnosti pozorovali dlouhodobě – neutěšenou situaci řady samoživitelů s jejich dětmi. Za ta léta jsme však vyrostli a rozšířili spektrum naší činnosti, abychom byli schopni pomáhat ještě lépe a komplexněji. Dva roky nazpět se objevila nová výzva.

Psal se rok 2020 a svět zachvátila pandemie covidu-19. Civilizace na takovou ránu přírody nebyla připravena. Lidé umírali, ekonomika stála, v mnoha aspektech se obyčejný běh života zastavil. Řada podniků se buď přizpůsobila nové situaci, nebo byla nucena ukončit činnost. Tímto přizpůsobením byl ve většině případů přechod na směnný nebo distanční režim. Jelikož ukončit činnost škol bylo nemyslitelné, přešlo vzdělávání v ČR na distanční formu. Ta byla v různých školách více či méně efektivní, jedno však měla společné. Pro zapojení do výuky potřebovali učitelé i žáci odpovídající vybavení.

Z našich zkušeností a informací o klientech nám ovšem bylo jasné, že řada sociálně znevýhodněných dětí nemá k dispozici počítač, který by jim posloužil jako brána ke vzdělání. Takovým dětem tedy hrozilo odstřižení od výuky i kolektivu jejich spolužáků. Nebylo těžké si domyslet, jak dalekosáhlé následky by takováto izolace měla pro jejich další život. Museli jsme jednat.

Zahájili jsme tedy činnost nového projektu – IT pro děti. Projektem jsme pomohli zajistit pro děti ze sociálně slabých rodin potřebné IT vybavení, aby nebyly vyloučeny z distanční výuky i kolektivu. Tato pomoc mohla být rychle a rozsáhle realizována jen díky podpoře našich silných partnerů – SKYLAB spol. s r.o., ING Bank N.V., O2 Czech Republic a.s., Nadace O2 a ŠKODA AUTO a.s. Za jejich pomoc jsme jim nesmírně vděčni my a především děti, které se díky jejich podpoře mohly dále vzdělávat. Dnes je již projekt ukončen; dětem, kterým pomohl, však už získané vzdělání zůstane.

Pomoci ale bylo zapotřebí i zdravotníkům v první linii boje proti zákeřné nemoci. Lidem, kteří zachraňovali životy, vyvíjeli nadlidské úsilí a často padali vyčerpáním po nekonečných směnách. Proto jsme v době vypuknutí pandemie zaváželi občerstvení pracovníkům v Ústřední vojenské nemocnici Praha a Fakultní nemocnici Bulovka. Zároveň bylo potřeba zajistit, aby zdravotníci mohli pracovat ve dvou skupinách, které navzájem nepřijdou do kontaktu, a snížit tak riziko šíření zákeřného viru. Vyčlenili jsme tedy pro zdravotní sestry z Fakultní Thomayerovy nemocnice ubytovací kapacity, aby nemusely ohrozit své kolegy a rodiny. Věříme, že každý má pomáhat, jak může. V čase klidu i v nouzovém stavu.

Komentáře