Děti z duhových rodin si zaslouží rovné postavení, apeluje W4W

Červen patří dětem již od prvního dne, kdy slavíme Mezinárodní den dětí. Zároveň je červen také duhovým měsícem. A právě děti z duhových rodin nemají v ČR stále ještě stejná práva jako děti z ostatních rodin. Ve WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W) však věříme, že rovné příležitosti pro všechny děti jsou klíčové a velmi důležité, a to bez ohledu na to, z jaké rodiny pochází.

„Cílem nás všech by mělo být, aby děti měly hezké dětství. Aby se jejich život zlepšoval a jejich vstup do dospělého života byl co nejjednodušší. Bohužel, naše legislativa na děti vyrůstající v duhových rodinách nemyslí. To je z našeho pohledu špatně a společnost by měla tuto nespravedlnost odstranit,“ komentuje ředitelka a spoluzakladatelka W4W Ivana Tykač. Počty dětí vyrůstajících v duhových rodinách v ČR přitom stoupají. Aktuálně je v nich vychováváno přibližně 2 000 dětí, které se kvůli českým zákonům dnes a denně potýkají s různými problémy. Pokud je totiž dítě vychováváno dvěma maminkami nebo dvěma tatínky, před zákonem je oficiálním rodičem jen jeden z nich, což má v praxi mnoho negativních dopadů mj. právě na děti samotné.

Při debatách na toto téma velmi často zaznívá názor, že děti z duhových rodin nemají zdravý vývoj, že to ovlivňuje jejich psychiku a v důsledku i celkovou kvalitu života. Například studie z roku 2018 univerzity Sapienza v Římě však tyto předsudky vyvrací. Výzkum sledoval několik desítek duhových i jiných rodin a výsledky potvrdily, že děti v duhových rodinách mají zdravý vývoj a v některých ohledech se jim daří dokonce lépe. Zároveň se potvrdilo, že vyrůstat se dvěma matkami či dvěma otci neovlivňuje sexuální orientaci dítěte.

„Nejen v návaznosti na uplynulý Mezinárodní den dětí si ve W4W uvědomujeme, že je v našem státě nemalá skupina dětí, které vyrůstají s rodiči v registrovaném partnerství. Postavme konečně tato partnerství na stejnou úroveň jako tradiční manželství a zabezpečme tak všem dětem žijícím v naší zemi stejná práva bez ohledu na to, jakým způsobem byly počaty nebo se narodily a bez ohledu na typ své rodiny,“ uzavírá Ivana Tykač.

Tisková zpráva v PDF ke stažení.

Komentáře