Děkujeme, že pomáháte s námi

Děkujeme!

Vydání výroční zprávy WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., tentokrát za za rok 2020, je vždy významným milníkem v naší činnosti. Při této příležitosti si vždy si uvědomíme, jak moc je pro nás důležitá pomoc, díky které můžeme pomáhat v našich projektech a programech.

Moc bychom chtěli poděkovat všem, kteří s námi spolupracují, projevují nám podporu a společně s námi pomáhají.

Velmi si toho vážíme a ceníme. Těší nás projevená důvěra, kterou od vás všech každý den dostáváme. Ať jsou to e-maily, telefonáty, příspěvky na transparentní účty či podpora a milá sdělení na sociálních sítích. 

To vše je pro nás odměna a energie do žil. I když víme, že naše práce má smysl a je potřebná, tak nás milá slova podpory či pochvala vždy potěší. 

Rádi bychom zde poděkovali všem, kteří nás podporují a finančně přispívají na projekty: Obědy pro děti, Bydlím, tedy jsem – Kauce na bydleníIT pro děti. Díky nim můžeme pomoci většímu počtu dětí a samoživitelů.

Speciální poděkování patří společnosti Sev.en Commodities AG, odštěpný závod, která do rozpočtu naší obecně prospěšné společnosti poskytla v roce 2020 částku ve výši 20 mil. Kč a také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za velmi významnou finanční podporu projektu Obědy pro děti, kdy nám pro kalendářní rok 2020 poskytli částku převyšující 55 mil. Kč na pomoc potřebným dětem.  

Děkujeme vám!

Za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Ivana Tykač, spoluzakladatelka a ředitelka

Děkujeme, že pomáháte s námi! Vaše Women for Women
Komentáře