Děkujeme Městské části Praha 2 za pomoc v projektu Bydlení pro děti

Zajistit dětem bezpečný a důstojný domov je pro řadu nízkopříjmových rodin, především pro samoživitele a samoživitelky náročná výzva. V projektu Bydlení pro děti jim proto pomáháme prostřednictvím úhrady kauce na nájemné. Ta může dosahovat až trojnásobku samotného nájemného a je proto častou překážkou pro získání nové střechy nad hlavou.

V projektu však podporujeme rodiny i tím, že jim na rok pronajímáme finančně dostupné bydlení. Víme totiž, že i sehnat finančně dostupný pronájem bytu může být pro samoživitele a samoživitelky problém. Zejména, pokud bydlení potřebují řešit akutně – například kvůli domácímu násilí.

Současně těmto klientům a klientkám poskytujeme po celý rok i podporu formou sociálního poradenství, případně právní a terapeutickou pomoc. Cílem takového programu je stabilizovat jejich situaci a připravit je na samostatné bydlení po skončení programu.

Jedním z partnerů projektu je také Městská část Praha 2, která nám od září 2022 poskytuje 4 městské byty pro tyto účely. Vážíme si toho, že spolupráce nám funguje a Praha 2 se rozhodla prodloužit nám pronájem bytů i do dalšího roku.

Díky spolupráci jsme mohli ubytovat 5 rodin samoživitelek, ve kterých se nacházelo či nachází celkem 11 dětí. Rodinám jsme tak mohli nabídnout bezpečné a klidné zázemí (3 z nich k nám přicházely z důvodu domácího násilí, 2 potom kvůli složité finanční situaci) a předejít tomu, aby děti z těchto rodin byly nucené žít třeba v azylových domech či ubytovnách.

Děkujeme Městské části Praha 2, že spolu s námi pomáhá rodinám samoživitelů s dětmi!

Komentáře