ŽÁDOST O ÚHRADU KAUCE NA BYDLENÍ

Zde prosím zadejte svůj, e-mail, telefon, jméno a příjmení. Odkaz na žádost o kauci na bydlení Vám pošleme e‑mailem.

Žádost o úhradu kauce na bydlení

K žádosti je třeba přiložit dokumenty, bez ketrých nemůžeme žádost zpracovat. Seznam dokumentů najdete níže. Žádost vyplňte, až budete mít dokumenty k dispozici (jejich kopii nahrajte do žádosti):

1. Doporučující zpráva od sociálního pracovníka – povinný dokument

Doporučující zprávu Vám může napsat sociální pracovník z OSPOD nebo jiné organizace. Zde najdete formulář.

2. Potvrzení o příjmech – povinný dokument 

Potvrzení od Úřadu práce o nečerpání dávky mimořádné okamžité pomoci na úhradu nezbytného jednorázového výdaje. Formulář Vám potvrdí na Úřadu práce. Jeho vzor najdete zde.

Pracovní smlouva s přehledem příjmů - výplatní páska nebo mzdový výměr.   

3.  Souhlas s předáním osobních údajů projektu Znesnáze21 – nepovinný dokument

Nemůžeme pomoci všem, a proto spolupracujeme s Nadačním fondem pomoci – Znesnáze21. Ten Vám může založit veřejnou sbírku, pokud bude Vaše žádost o kauci na bydlení námi zamítnuta.

Souhlasíte, abychom žádost spolu s Vaším příběhem předali do Znesnáze21, pokud ji sami neschválíme? Prosím, vyplňte souhlas a podepsanou kopii vložte přímo do online žádosti.

Znesnáze21 předáme jen Vaše údaje a informace, které jsou obsahem žádosti o kauci na bydlení. Znesnáze21 Vás pak bude kontaktovat ohledně podrobností založení sbírky.

Upozornění – schválením podpory nevzniká automatický nárok na poskytnutí kauce na bydlení:

V případě, že bude Vaše žádost o kauci na bydlení schválena, vyzveme Vás k dodání nájemní či podnájemní smlouvy k bytu, na který chcete kauci využít. Nájemní smlouva však musí splňovat podmínky našeho programu – podléhá tedy naší kontrole. WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., si vyhrazuje právo kauci žadateli nevyplatit, pokud by nájemní smlouva nesplňovala podmínky programu či s nimi byla v rozporu (nájemní smlouva musí být uzavřena za účelem bydlení, na odpovídající dobu trvání nájmu, musí v ní být uvedeny spolubydlící osoby), nebo pokud by bylo zjištěno, že se situace žadatele uvedená v žádosti podstatným způsobem změnila. V případě již uzavřených nájemních smluv pak WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., může jako další podmínku pro poskytnutí kauce po žadateli požadovat doložení potvrzení o tom, že žadatel nemá v době posuzování žádosti dluh na nájemném či zálohách na služby.