Způsoby, jakými lze přispět na projekt W4W Bydlení pro děti - Kauce

1)  Přispějte přímo na transparentní účet projektu.

777777484/0300

Transakce na účtu jsou veřejné a můžete je sledovat na stránkách banky.

 • Každý dárce má možnost zkontrolovat evidenci pohybů plateb na našem účtu.
 • Veškeré prostředky z účtu jdou přímo na úhradu kaucí, případně příspěvku na nájemné pro samoživitele. Provoz projektu je hrazen z jiných zdrojů.

Proč podpořit projekt W4W: Bydlení pro děti - Kauce? Samoživitelé jsou nejvíce ohroženi chudobou. Kauce je často extrémně vysoká. Samoživitelé a jejich děti tak nemohou získat stabilní, bezpečné bydlení. Z tohoto důvodu pobývají se svými dětmi v azylových domech, ubytovnách, přechodně u přátel. S klienty pracujeme na tom, aby si bydlení podpořené z prostředků našich dárců udrželi. 

Potvrzení o přijetí daru pro daňové účely/darovací smlouva: Na vyžádání Vám rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Pošlete nám na info@bydleniprodeti.cz Vaše údaje nebo údaje Vaší společnosti. Obratem Vám pošleme vyhotovené potvrzení, nebo se s Vámi domluvíme na darovací smlouvě.

2) Přispějte prostřednictvím platební brány Darujme.cz.

 

Částka Vašeho daru bude do 1 týdne od převodu prostředků poukázána na transparentní účet W4W: Bydlení pro děti - Kauce dle podmínek portálu DARUJME.CZ, tedy po stržení provozního poplatku za zprostředkování daru ve výši 3,7 % z darované částky. Pokud si tedy přejete, aby celá Vámi darovaná částka byla v plné výši použita na podporu projektu W4W: Bydlení pro děti - Kauce, zvolte jiný z uvedených způsobů a přispějte přímo na transparentní účet projektu.

3) Přispějte přímo na transparentní účet prostřednictvím QR kódu.

Pokud používáte internetové bankovnictví ve svém mobilním telefonu, můžete v něm načíst některý z níže uvedených QR kódů a použít předvyplněné údaje pro jednorázový dar ve výši, kterou si zvolíte.

QR kód pro darování 500 Kč

QR kód pro darování 250 Kč

QR kód pro darování 50 Kč

Načtení QR kódu usnadní zadání čísla transparentního účtu, částku i zprávu můžete v internetovém bankovnictvím samozřejmě zkontrolovat a upravit nebo platbu změnit na pravidelnou. Děkujeme!

Hotovostní vklad na náš účet na pokladnách Raiffeisenbank doporučujeme, pouze pokud jde o vyšší částku (např. sbírka kolegů na firemní akci apod.). Je s ním totiž spojen fixní poplatek, který může být u menších částek relativně velký v poměru k výši příspěvku.

V Praze dne 23.2.2023

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. vyhodnotila, že na její transparentní účet dorazily platby, které nebyly určeny jako dary do projektu Bydlení pro děti – kauce.

Společnost WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. se rozhodla všechny takové platby vrátit a odešle je na účty, ze kterých je obdržela. Společnost WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. momentálně konzultuje postup s Raiffeisenbank a.s. a Policií ČR tak, aby nedošlo k porušení právních povinností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. nebo poškození práv třetích stran.

Dohlížíme na efektivní využití Vašich darů:

 • 100 % Vašeho příspěvku jde na bydlení pro rodiče - samoživitele a jejich děti.
 • Kauci na bydlení, případně příspěvek na nájemné, hradíme vždy přímo na účet majitele bytu.
 • Žadatelé musí doložit přehled svých příjmů. Tak zajistíme, že budou mít prostředky na úhradu všech nákladů za bydlení a o bydlení nepřijdou. Kauce tudíž nepropadne majiteli.
  Žadatelé musí doložit doporučení sociálního pracovníka, se kterým spolupracují.
 • Nájemní a podnájemní smlouvy, na které vyplácíme kauci či příspěvek na nájemné, pečlivě kontrolují naši právníci. Stejně tak kontrolují pronajímatele a katastr nemovitostí.
 • Kontrolujeme, kdo všechno bude v bytě bydlet. Kauce na bydlení je pouze pro samoživitele s dětmi.
 • Poskytnutá kauce se po skončení nájmu vrátí na náš transparentní účet. Pokud ukončení nájmu nezaviní klient porušením nájemní smlouvy, může požádat o kauci na bydlení znovu. Chceme mít jistotu, že i po skončení nájmu jsou Vaše peníze využity pouze na kauci na bydlení.
 • S podpořenými samoživiteli pravidelně pracujeme za účelem udržení si bydlení – k dispozici mají z naší strany několik podpůrných služeb.

Děkujeme, že se zajímáte, děkujeme, že pomáháte s námi!  

Potvrzení o přijetí daru

Na vyžádání Vám rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru pro účetní účely. Vystavujeme také souhrnná potvrzení o podpoření tohoto projektu za kalendářní rok.

Uzavření darovací smlouvy

Rádi připravíme darovací smlouvu pro Vaši společnost za účelem podpory projektu a úhrady kaucí na bydlení pro potřebné rodiče s dětmi. Neváhejte nás kontaktovat na info@bydleniprodeti.cz, nebo přes kontaktní formulář pro konzultaci plánovaného daru a vystavení návrhu darovací smlouvy.

Formulář k potvrzení o daru nebo k darovací smlouvě:

˙povinný údaj