BLOG - aktuality a zajímavosti ze společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a jejích projektů

28.5. 2021

Poděkování za IT pro děti patří všem, co pomáhají s námi

Dobrý den, moc bych vám alespoň touto cestou chtěla moc poděkovat za darování PC pro mého Dominika … takto začíná jedno z krásných poděkování, které za IT pro děti pro děti dostáváme. Především nás těší, že 99% obdarovaných dětí za ihned zapojilo do vzdálené školní výuky. Vyplynulo to z průzkumu, který jsme na zapojených školách nedávno dokončili. Zbyly opravdu jen jednotlivé...

20.5. 2021

O dítěti se má rozhodovat v rodině, nikoliv u soudu

Právo na dohodu: připojili jsme se k aktuálnímu Memorandu odborné veřejnosti na podporu schválení významné zákonné úpravy rozvodu. Zásadní věcí v nové úpravě je upuštění od povinného opatrovnického řízení u soudu v případě, že se rodiče dohodnou na péči o své nezletilé děti a tuto dohodu si písemně potvrdí. Rodiče dětí tak získají „Právo na dohodu“ o tom, jak společně zajistí péči o své nezletilé dítě. Opatrovnické...

Ivana a Pavel Tykačovi
15.5. 2021

Rodina si zaslouží ocenění

“Dnešní Mezinárodní den rodiny přichází v době, kdy se všichni vzpamatováváme z velmi těžkého období. Období plného obav o naše bližní, se spoustou práce s našimi dětmi při distanční výuce a snahou o nezměrnou trpělivost s našimi partnery. Rok jsme žili především v kruhu svých rodin a každý z nás měl určitě občas pocit, že nemá kam utéct. Proto jsem přesvědčena, že rodina si ocenění...

12.5. 2021

Jarní novinky z Women for Women Most

Co je u nás nového, co se v naší v naší mostecké pobočce Women for Women událo v březnu a v dubnu? Přehled najdete ve Zpravodaji celé naší Women for Women, ze kterého zde jsme pro vás vybrali zprávy našeho regionu. V Mostě jsme se zaměřili na to, abychom informovali o našich službách základní školy. Především o možnosti dětské terapie pro veřejnost, protože...

11.5. 2021

Zpravodaj Women for Women, březen + duben 2021

Naši milí přátelé, čas letí opravdu raketovou rychlostí a máme ho všichni stále míň a míň. Také vám přijde, že jsme o pár hodin denně všichni přišli? Doufali jsme, že vše zlepší jaro, že si budeme užívat tepla a sluníčka. A nakonec si jaro dává letos na čas. Nezbývá nám nic jiného než to všechno, co se kolem nás děje, zvládnout. Prostě...

Lucie Bílá podporuje Women for Women
3.5. 2021

Andílci Lucie Bílé děkují za Obědy pro děti

Milé paní učitelky a páni učitelé, milí ředitelé a milé ředitelky základních škol a školních jídelen: děkujeme Vám! Rozhodli jsme se ve spolupráci s naší milou ambasadorkou Lucií Bílou obdarovat všechny ty, kteří se aktivně podílejí v registrovaných základních školách na pomoci potřebným dětem v rámci projektů Obědy pro děti a popřípadě i IT pro děti. Všem dobrým duším poputují andílci, protože oni sami...

29.4. 2021

IT pro děti: 99% dětí se zapojilo do výuky

Zajímalo nás, jestli v IT pro děti opravdu pomáháme. A tak jsme uspořádali Dotazníkové šetření a získali zpětnou vazba od základních škol. A pouze u 3 z 234 obdarovaných dětí nastal problém, jinak se všechny aktivně naplno zapojily do distanční výuky. V rámci e-mailového dotazníku jsme dne 9. 3. 2021 oslovili přes 50 subjektů ZŠ/ŠJ, kterým byla schválena poptávka do projektu IT...

Dávky a podpory pro samoživitelky women for women
15.4. 2021

Přehled podpory státu pro rodiny s dětmi

Jak jsme v únoru avizovali, zpracovali jsme detailní přehled aktuální podpory státu: Přehled sociálních dávek a možné státní finanční podpory pro rodiče s dětmi. Přehled témat – situací a podpory státu pro rodiny s dětmi Na našich stránkách najdete přehled členěný do několika kapitol. K tématu jsou vždy základní otázky, odpovědi, a odkazy na instituce, které danou podporu řeší Přišli jste o práci Nezvládáte hradit...

12.3. 2021

Rezervy docházejí už i střední třídě, přichází finanční a vztahová krize

Týdeník HROT: pandemie tvrdě dopadá na samoživitele, kteří se nyní kromě financí potýkají se zajištěním výuky pro své děti. Pomoc ale nyní potřebují i rodiny, které si v době „předcovidové“ mohly „dluhy“ jako hypotéka v pohodě dovolit. A už se tolik nemluví o tom, jak pandemie a s ní spojené karantény odnášejí oběti domácího násilí. Na druhou stranu krize vybudila v lidech velkou solidaritu,...

Poradna pro rodiče s dětmi - rozvod
10.3. 2021

Servis vztahů: mami, tati, a to už nikdy nebudeme rodina?

Když se rodina rozpadá, obvykle to znamená těžkosti pro všechny její členy. Rozchod nebo rozvod rodičů je bolestný proces pro všechny, kteří jsou do něj zapojeni. Nejčastěji ale trpí nejvíce děti, které nemají možnost podílet se na rozhodování.  Zejména na podporu dětí jsme nově v Servisu vztahů založili Poradnu pro rodiče. Poradna je určena rodičům dětí, kteří už se...