BLOG - aktuality a zajímavosti ze společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a jejích projektů

24.6. 2021

Podpořte program Kauce na bydlení

Žádosti rodičů samoživitelů o poskytnutí pomoci v našem programu „Kauce na bydlení“ každým dnem rostou. Během prvních šesti měsíců tohoto roku jsme již obdrželi téměř 200 žádostí a uhradili kauce ve výši 924 920 Kč. To je už nyní stejný objem jako za celý loňský rok 2020, kdy jsme uhradili 50 kaucí v celkové výši 951 362 Kč. Abychom mohli navýšit kapacitu programu Kauce...

16.6. 2021

Náhradní výživné pomůže dětem, na které jeden z rodičů neplatí

Nedostává vaše dítě stanovené výživné? Od 1. července 2021 vyplácí Úřad práce novou dávku – náhradní výživné. V případě, že druhý (povinný) rodič řádně neplatí výživné, které mu bylo stanoveno rozhodnutím soudu, můžete mít nárok na dávku náhradního výživného.  Je potřeba splnit tyto podmínky: výživné bylo stanoveno soudně, výživné není hrazeno vůbec nebo je hrazeno v nižší částce,...

15.6. 2021

Vzdělání dá dětem větší svobodu

Motivace a chuť dětí a podpora jejich rodičů i školy je pro vzdělávání nejdůležitější. V projektu IT pro děti předáváme s notebooky rodičům i dětem osobní dopisy, kterými se snažíme sdělit, jak moc je vzdělání důležité a jak moc ovlivňuje životy nás všech. Přejeme dětem mnoho úspěchů, chuti, energie i radosti.  Dopis dětem od IT pro děti Milé děti, jsme rádi, že jsme...

28.5. 2021

Poděkování za IT pro děti patří všem, co pomáhají s námi

Dobrý den, moc bych vám alespoň touto cestou chtěla moc poděkovat za darování PC pro mého Dominika … takto začíná jedno z krásných poděkování, které za IT pro děti pro děti dostáváme. Především nás těší, že 99% obdarovaných dětí za ihned zapojilo do vzdálené školní výuky. Vyplynulo to z průzkumu, který jsme na zapojených školách nedávno dokončili. Zbyly opravdu jen jednotlivé...

20.5. 2021

O dítěti se má rozhodovat v rodině, nikoliv u soudu

Právo na dohodu: připojili jsme se k aktuálnímu Memorandu odborné veřejnosti na podporu schválení významné zákonné úpravy rozvodu. Zásadní věcí v nové úpravě je upuštění od povinného opatrovnického řízení u soudu v případě, že se rodiče dohodnou na péči o své nezletilé děti a tuto dohodu si písemně potvrdí. Rodiče dětí tak získají „Právo na dohodu“ o tom, jak společně zajistí péči o své nezletilé dítě. Opatrovnické...

15.5. 2021

Rodina si zaslouží ocenění

“Dnešní Mezinárodní den rodiny přichází v době, kdy se všichni vzpamatováváme z velmi těžkého období. Období plného obav o naše bližní, se spoustou práce s našimi dětmi při distanční výuce a snahou o nezměrnou trpělivost s našimi partnery. Rok jsme žili především v kruhu svých rodin a každý z nás měl určitě občas pocit, že nemá kam utéct. Proto jsem přesvědčena, že rodina si ocenění...

12.5. 2021

Jarní novinky z Women for Women Most

Co je u nás nového, co se v naší v naší mostecké pobočce Women for Women událo v březnu a v dubnu? Přehled najdete ve Zpravodaji celé naší Women for Women, ze kterého zde jsme pro vás vybrali zprávy našeho regionu. V Mostě jsme se zaměřili na to, abychom informovali o našich službách základní školy. Především o možnosti dětské terapie pro veřejnost, protože...

11.5. 2021

Zpravodaj Women for Women, březen + duben 2021

Naši milí přátelé, čas letí opravdu raketovou rychlostí a máme ho všichni stále míň a míň. Také vám přijde, že jsme o pár hodin denně všichni přišli? Doufali jsme, že vše zlepší jaro, že si budeme užívat tepla a sluníčka. A nakonec si jaro dává letos na čas. Nezbývá nám nic jiného než to všechno, co se kolem nás děje, zvládnout. Prostě...

3.5. 2021

Andílci Lucie Bílé děkují za Obědy pro děti

Milé paní učitelky a páni učitelé, milí ředitelé a milé ředitelky základních škol a školních jídelen: děkujeme Vám! Rozhodli jsme se ve spolupráci s naší milou ambasadorkou Lucií Bílou obdarovat všechny ty, kteří se aktivně podílejí v registrovaných základních školách na pomoci potřebným dětem v rámci projektů Obědy pro děti a popřípadě i IT pro děti. Všem dobrým duším poputují andílci, protože oni sami...

29.4. 2021

IT pro děti: 99% dětí se zapojilo do výuky

Zajímalo nás, jestli v IT pro děti opravdu pomáháme. A tak jsme uspořádali Dotazníkové šetření a získali zpětnou vazba od základních škol. A pouze u 3 z 234 obdarovaných dětí nastal problém, jinak se všechny aktivně naplno zapojily do distanční výuky. V rámci e-mailového dotazníku jsme dne 9. 3. 2021 oslovili přes 50 subjektů ZŠ/ŠJ, kterým byla schválena poptávka do projektu IT...