Až 120 tisícům dětí hrozí ztráta domova

Existuje mnoho samoživitelů, kteří pracují, mají dvě i tři zaměstnání, a přesto jejich příjem může pokrýt jen běžné měsíční výdaje a nejsou schopni si vytvořit finanční rezervu k pokrytí nepředvídatelných výdajů.

Co konkrétně děti a jejich domov ohrožuje

„Ze Zprávy o vyloučení z bydlení za rok 2021, kterou vydala iniciativa Za bydlení vyplývá, že v bytové nouzi se nachází až 61 tisíc domácností, v nichž vyrůstá až 51 tisíc dětí do 18 let. Dalších 130 až 190 tisíc domácností s přibližně 80 až 120 tisíci dětmi je ohroženo úplnou ztrátou bydlení,“ zamýšlí se ve svém textu Ivana Tykač nad fenoménem energetické chudoby, která v současné době hrozí víc, než kdy dřív, a dramaticky komplikuje situaci nejen samoživitelů.

Navýšení výdajů i v řádu stovek korun měsíčně představuje především pro skupinu samoživitelů rozkolísání už tak napjatého rozpočtu. U nás ve Women for Women takových případů řešíme bezpočet. Těžko si lze představit, že v těchto domácnostech se bude čekat na nějakou konkrétní hodinu, kdy bude levnější elektřina či plyn, aby se dala zapnout pračka, žehlička, topení nebo sporák,“ uvádí další příklad z praktického života dětí v rodinách se samoživiteli.

Celý článek si přečtěte zde na webu Já volím děti.cz .

Já volím děti.cz
Komentáře