338 notebooků pro školáky v nouzi: WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. ukončila projekt IT pro děti

Během pandemie koronaviru se distanční výuka stala běžnou součástí rodinného života. Pro nízkopříjmové rodiny či samoživitele však byla náročnou výzvou kvůli nedostatku techniky a chybějícímu internetovému připojení. Právě na tuto pomoc se zaměřil projekt IT pro děti obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN (W4W), který byl nyní oficiálně ukončen.

Projekt si kladl za cíl přispět k tomu, aby děti během pandemie nebyly vyloučené ze vzdělávacího systému a neztratily kontakt se školou. Ve spolupráci se základními školami jsme školákům z páté až deváté třídy darovali notebooky a nezbytný software. Celkem jsme takto podpořili 338 dětí z celé České republiky. 101 z nich jsme navíc na základě žádosti základních škol a rodičů zajistili internetové připojení. 

W4W financovala pomoc převážně z vlastních zdrojů, část pak z prostředků díky partnerství se Škoda Auto, a.s. a daru ING Bank N.V. Internetové připojení děti získaly na základě podpory Nadace O2 a samotné společnosti O2. Kromě toho byla školákům k dispozici vzdálená technická podpora společnosti Skylab. Notebooky žákům zůstávají, mohou je tak i nadále využívat při svém vzdělávání.

K projektu jsme rovněž zřídili transparentní účet, na němž mohli jak firemní, tak individuální dárci přispět přímou platbou. Všem, kteří se tak rozhodli, děkujeme za podporu – díky jejich štědrosti dosáhla celková vybraná částka 1 145 573 Kč. Část prostředků navíc nebyla zcela vyčerpána a s velkorysým souhlasem dárců věnována na další projekty W4W. Ještě jednou proto děkujeme!

Tisková zpráva ke stažení v PDF

Komentáře