Sociální poradna on-line

Poradna slouží především samoživitelům z celé ČR, kteří se dostali do tíživé životní situace a potřebují poradit. Tuto službu poskytujeme prostřednictvím emailu. 

Poskytujeme poradenství v oblasti:

  • Krizových životních situací
  • Pracovně právních vztahů
  • Bydlení
  • Systémy dávek motné nouze
  • Státní sociální podpory
  • Vyřešení dluhů a exekucí

Dotaz položte prostřednictvím elektronického formuláře, odpověď Vám přijde na uvedený email.  Reagujeme v horizontu několika dnů.