Servis rodiny – zpráva za rok 2020

V roce 2020 jsme v Mostě společně pomohli celkem 71 rodinám s dětmi lépe zvládnout a uspořádat jejich rodinné vztahy. 147 hodin jsme věnovali mediaci a edukaci rodičů, také jsme poskytli 267 hodin bezplatných terapií. Celkem se naše služby dotýkaly 215 rodičů i dětí.

Servis rodiny Most

To jsou základní data, která vypovídají o práci Servisu rodiny v roce 2020. Jako každoročně jsme totiž na konci června vydali Výroční zprávu Women for Women za uplynulý rok. Najdete v ní přehled všech projektů a aktivit v roce 2020. A samozřejmě informuje i o všem podstatném, co se v uplynulém roce událo v projektu Servis rodiny na pobočce Most.

Servis rodiny

Vztahy jsou složité, stejně tak jako rodičovství. Všichni se stále učíme. Bohužel, občas se vztah rodičů dostane do takové krize, že jeden z rodičů (popř. oba) podá návrh na soud týkající se života jejich dětí.

Servis rodiny Most

Servis rodiny – statistika 2020

Výsledky roční spolupráce, rok 2020 – náročnost, počty zapojených rodin:

  • 215 zapojených osob – za rok 2020 jsme společně pomohli 71 rodinám (cca 215 osob)

Počet hodin jednotlivých služeb Servisu rodiny:

  • 147 hodin – Mediace (27 rodičů) + Edukace rodičů (71 rodičů)
  • 267 hodin – Terapie (44 rodin)
  • 199 hodin – Práce s rodinami (71 rodin)

Společným cílem Women for Women a Okresního soudu v Mostě je, aby rozcházející se rodiče nevedli soudní pře o vlastní děti. Aby o budoucnosti jejich dětí rozhodovali sami (rodiče) a nenechávali o ní rozhodovat soudce. A především to, aby se tato pro všechny složitá situace co nejméně dotkla dětí. Nezapomínejme totiž na ně – především pro ně je těžké, když se jejich rodina mění, a právě ony potřebují situaci rozumět, vědět, co je čeká, a cítit lásku obou rodičů. Protože i když se vztah rodičů rozpadá a oni přestanou býti partnery, rodiči budou již navždy. Není důvod, aby dítě rozvodem či rozchodem rodičů ztratilo jednoho z nich. To je základní předpoklad a nejtěžší úkol.

Víme, že rodiče potřebují být respektováni ve své rodičovské roli, potřebují vědět, že oba jsou důležití pro své dítě a že oba mají v jeho životě nezastupitelné místo. Rodiče potřebují podporu a pomoc v tom, aby se naučili domlouvat se v zájmu jejich společného dítěte. Potřebují vědět, že odpovědnost je na nich dvou, že není možné ji přenést na soudy či jiné instituty a spoléhat se, že za ně situaci v rodině vyřeší.

V Servisu rodiny jde především o změnu pohledu na věc se zaměřením na deeskalaci sporu mezi rodiči a poskytnutí nástrojů, které rodičům dopomohou nalézt svou cestu.

Ing. Michaela Hostašová, Women for Women, Most

W4W v rámci spolupráce zaštiťuje Okresnímu soudu v Mostě financování a poskytování odborných služeb potřebných v opatrovnickém řízení dle § 474 odst. 1 a dle navrhované změny § 389 odst. 3 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, tedy zcela v souladu se státní politikou v této oblasti. Tyto odborné služby jsou pro účastníky opatrovnických řízení bezplatné. Jde především o vzdělávací semináře a dále o rodinné mediace a terapie, případně participační poradenství.

Vzdělávací semináře probíhají v prostorách Okresního soudu dvakrát za měsíc s účastí kolem 20 rodičů (pokud to v roce 2020 epidemiologická opatření umožnila) a vedou je naše zkušené lektorky. 

Pravidelná setkání pracovní skupiny projektu Servis rodiny v Mostě

Pracovní skupina projektu Servis rodiny v Mostě

V rámci dobré spolupráce a efektivního fungování Cochemského modelu se pravidelně uskutečňují setkání v rámci interdisciplinarity. Na toto setkání se vždy zvou zástupci W4W, Okresního soudu v Mostě, OSPOD Most i Litvínov, terapeuti a další osoby, které projeví o toto setkání zájem, a to i z jiných měst, kde chtějí Cochemský model zavádět a chtějí zde získat informace, jak spolupráce funguje, jak začít, co je potřeba zajistit, co tato spolupráce přinesla aj. důležité informace, které jsou v rámci setkávání řečeny.

Jste rodiče z Mostecka a potřebujete pomoci s uspořádáním rodinných vztahů? Využijte náš Servis rodiny.

Servis rodiny pomáhá především změnit pohled na věc se zaměřením na deeskalaci sporu mezi rodiči. Poskytneme nástroje, které rodičům dopomohou nalézt svou cestu.

Komentáře