Rodinná konference pomáhá spojit síly, když je potřeba

Představte si rodinnou konferenci: setkání rodiny, dětí, příbuzných a třeba i přátel a známých. Ti všichni se sejdou, aby přišli na to, jak zlepšit nebo vyřešit obtížnou situaci, která v rodině nastala.

Během setkání vymýšlí, kdo se může zapojit a jak. Cílem setkání je dohodnout se na společném řešení a dát mu písemnou podobu. Výhodou je, že rodina může situaci zlepšit vlastními silami a sobě vlastním přirozeným způsobem. To vše dříve, než situace dospěje do takové krize, ve které je nutný zásah odborníků. Rodinné konference pomáhají rodinám spojit síly, když je to potřeba.

Centrum rodinných konferencí Lata

Ve Women for Women se soustředíme na pomoc rodičům a jejich dětem. A právě rodinné situace kolem dětí jsou těmi typickými, na které se Centrum rodinných konferencí Lata zaměřuje: „Jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat s CRK Lata, které pomáhá rodinám v obtížných životních situací spojit síly a zkusit najít řešení za pomoci svých blízkých,“ představuje novou spolupráci Mgr. Lenka Čechurová, koordinátor a poradce pro sociální oblast Women for Women. I v naší praxi se totiž někdy setkáváme s tím, že nejlepším nástrojem pro řešení různých situací je sama rodina a zásah institucí či odborníků není vždy třeba. Právě sama rodina může být klíčem k vyřešení krize. „Často ale rodiny neví, jak se sejít či jim v tom brání složité rodinné vztahy a od toho je tu právě Lata, která rodinné konference ve spolupráci s rodinou a blízkými uspořádá,“ přibližuje L. Čechurová službu, kterou CRK Lata rodinám nabízí.

Kdy vám může rodinná konference pomoci

Centrum rodinných konferencí Lata

Rodina s dětmi a jejich blízcí dokáží spojit síly, dohodnout se a vzájemně si pomoci zejména v těchto oblastech:

  • Náročná péče o děti (např. z důvodu onemocnění či postižení dítěte)
  • U dětí se objevují výchovné potíže nebo rizikové chování
  • Je potřeba zachovat kontakt dítěte v ústavní péči s rodinou, příbuznými či kamarády
  • Rodina chce získat dítě zpět do vlastní péče
  • Někdo z rodiny vážně onemocní a náhle je obtížné zajistit potřebnou péči o děti v rodině
  • Rodina prochází náročným rozchodem rodičů
  • Dítě ztratí jednoho či oba rodiče

Pokud vás rodinná konference zajímá, zde se dozvíte, co to obnáší, jak začít a jak bude vše probíhat.

Co je to rodinná konference, jak probíhá a jak může pomoci?

Na tyto otázky odpovídá Mgr. et Mgr. Petra Pfaurová, DiS., Vedoucí Centra rodinných konferencí Lata. (video 2 minuty)

Women for Women spolupracuje s Centrem rodinných konferencí Lata
Komentáře