Podpořte program Kauce na bydlení

Žádosti rodičů samoživitelů o poskytnutí pomoci v našem programu „Kauce na bydlení“ každým dnem rostou. Během prvních šesti měsíců tohoto roku jsme již obdrželi téměř 200 žádostí a uhradili kauce ve výši 924 920 Kč. To je už nyní stejný objem jako za celý loňský rok 2020, kdy jsme uhradili 50 kaucí v celkové výši 951 362 Kč.

Abychom mohli navýšit kapacitu programu Kauce na bydlení a podpořit tak více rodin samoživitelů s dětmi na cestě k jejich spokojenému bydlení, rozhodli jsme se i pro založení sbírky na platformě DONIO, která sdružuje projekty pomáhající druhým. Podpořte rodiny s dětmi touto cestou… děkujeme!

Kolik přispějete, záleží na Vás. Kauce na bydlení často představuje několikanásobek měsíčního nájmu. My například říkáme, že už 100 korun pomoci zajistí jednomu dítěti první noc klidného spánku v jeho novém domově.

Cílová částka sbírky není stanovena a sbírka je omezena na 60 dnů.

Vlastní domov je zázrak

Denně v přijatých žádostech vidíme příběhy fungujících rodin s dětmi, pro které je ale jednorázový výdaj 25.000 korun na kauci nepředstavitelně vysoká položka.

Vlastní domov má většina z nás zajištěn, ale pro některé rodiny s dětmi je pro jeho získání překážkou právě kauce na bydlení jako jednorázový výdaj, na který nemají naspořené prostředky. Naspořit si na kauci bytu je pro mnoho samoživitelek na hrozně dlouhou dobu.

Podpora v podobě Kauce na bydlení je pak pro tyto rodiny skoro jako zázrak. Více takových příběhů najdete zde na na webu projektu.

Děkujeme, že se zajímáte, děkujeme, že pomáháte s námi v našich projektech a programech. Právě teď potřebujeme Vaši podporou v programu Kauce na bydlení. Děkujeme! Vaše Women for Women.

Kauce na bydlení jsou programem Bydlím, tedy jsem
Podpořte sbírku pro „Kauce na bydlení“

Pokud se potřebujete o našem programu Kauce na bydlení dozvědět více, pokračujte ve čtení níže.

Bydlím, tedy jsem a program Kauce na bydlení

Mnoho samoživitelů nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení kauce na nájemné, což jim brání v získání dostupného, kvalitního a udržitelného bydlení pro sebe a své děti. Občas dokonce dochází k naprosto paradoxní situaci, kdy se z důvodu absence finanční rezervy nemohou přestěhovat do levnějšího podnájmu. Jsou tak nuceni vydávat za bydlení neúměrné množství prostředků, které občas ani nemají. Tyto peníze jim pak chybí na zajištění dalších životních potřeb a celá situace je následně často vede do dluhové pasti. Vaše příspěvky tak prostřednictvím programu „Kauce na bydlení“, projektu „Bydlím, tedy jsem“, organizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. pomohou samoživitelům získat důstojné a mnohdy i bezpečnější bydlení pro sebe a své děti. Cílem programu je finančně podpořit konkrétní samoživitele po celé České republice a pomocí příspěvku na kauci, až do výše 25 000 Kč, jim umožnit získat stabilní domov.

Vlastní bydlení je pro rodiny s dětmi často nedosažitelné

V České republice patří domácnosti samoživitelů mezi jedny z chudobou nejohroženějších vůbec. Náklady za bydlení v domácnostech s jedním příjmem často pokryjí velkou část rodinného rozpočtu, kdy už nezbývají prostředky na základní životní potřeby. Z tohoto důvodu jsou někteří samoživitelé ohroženi ztrátou bydlení, putují po azylových domech či ubytovnách a případně jim hrozí i odebrání dětí.

Zajištění dostupného a adekvátního bydlení pro rodiče samoživitele a jejich děti vnímáme jako prioritu od začátku našeho působení, jelikož tato oblast je východiskem k překonání dalších životních překážek, se kterými se tyto rodiny potýkají. Vlastní bydlení je obecně pro jednopříjmové domácnosti s dětmi, tedy rodiče samoživitele, často nedosažitelné. Tyto rodiny jsou tak odkázány na nájemní bydlení. Mnoho samoživitelů však nemá dostatečnou finanční rezervu na zaplacení vratné kauce na nájemné ve výši několika měsíčních nájmů, což jim brání v získání adekvátního bydlení. Zůstávají tak na nevyhovujících ubytovnách či v azylových domech, kde riziko ztráty bydlení je velmi vysoké, nemluvě o nevhodném prostředí pro děti. V mnoha případech tak těmto rodičům zcela stačí poskytnout jednorázový finanční příspěvek na kauci na bydlení, aby se mohli postavit na vlastní nohy a žít kvalitní a samostatný život. Cílem programu Kauce na bydlení je finančně podpořit konkrétní samoživitele pomocí úhrady kauce na nájemné. Příspěvek poskytujeme rodinám po celé České republice až do výše 25 000 Kč. Program je určen všem samoživitelům, kterým jejich příjmy neumožňují složit potřebnou kauci na bydlení, ale svou situaci se snaží aktivně řešit a mají potenciál k pravidelnému hrazení nájemného tak, aby poskytnutou kauci po případném ukončení nájemního bydlení získali od pronajímatele zpět a mohli ji využít na bydlení nové.

Na co konkrétně budou použity peníze ze sbírky Donio

Finance budou využity na úhradu kaucí na bydlení pro konkrétní samoživitele prostřednictvím programu „Kauce na bydlení“. Kauce hradíme přímo na účet majitele daného bytu či domu dle nájemní smlouvy, maximálně do výše 25 000 Kč, a to vše na základě darovací smlouvy se samoživitelem.

Děkujeme, že nás podpoříte na Donio!

Komentáře