Program podporovaného bydlení a psychosociální péče

Jste matka samoživitelka a máte pocit, že nevíte kudy kam? Odcházíte od partnera a nevíte, co bude dál? Procházíte složitým rozvodem? Organizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. pomáhá sólo ženám s dětmi, které se ocitly v krizi.

Žádnému člověku se v životě nevyhne krize. Těžká období na nás kladou nároky, abychom našli nová nová řešení, udělali zásadní rozhodní, přehodnotili své dosavadní postoje a vstoupili do neznáma.

Náročné situace nás mohou ochromit, nechat stát uprostřed zdánlivé prázdnoty a beznaděje. Může se stát, že přijdeme o své nejbližší a přátele. Krizová období sebou přinášejí stres, smutek, úzkostné stavy nebo deprese. V takové chvíli lidé potřebují pomoci znovu najít směr, smysl a chuť do života.

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. poskytuje komplexní dvouletý program podporovaného bydlení a psychosociální pomoci. Cílem programu je stabilizace a podpora klientek v krizovém období, aby se mohly po jeho skončení vrátit do běžného života. Krizi vnímáme jako šanci k pozitivní změně.

Podporované bydlení pomáhá matkám i otcům s dětmi, kteří se ocitli v tíživé situaci a nedokáží ji svými silami řešit, ač se o to snaží. Klienti, kteří jsou přijati do tohoto projektu po splnění stanovených kritérií, mají po dobu maximálně dvou let k dispozici byt. Jedná se o podnájem v rozptýleném bydlení. Klienti však pouze nebydlí, ale za pomoci a podpory W4W iniciativně a aktivně řeší své problémy. Pomáhají jí s tím například advokáti, psychologové, výchovní a finanční poradci či personální koučové. Klientka má rovněž k dispozici možnost doučování a volnočasových aktivit pro své děti nebo možnost rekvalifikace či kurzů pro sebe. Vše probíhá na základě osobního plánu, který je zpracováván ve spolupráci s rodinnou konzultantkou.

Motto: „Nemůžeš-li, pomůžeme ti; neumíš-li, naučíme tě; nechceš-li, nejsme schopni ti pomoci.“

Komu pomáháme

Pomáháme ženám s dětmi, které:

 • se nachází v nepříznivé životní situaci spojenou s ohrožením ztráty bydlení
 • nedokáží svou situaci řešit vlastními silami, ale aktivně se o to snaží
 • jsou schopny aktivního přístupu a jsou otevřené spolupráci
 • jsou schopny se uplatnit se na trhu práce
 • jednají v zájmu dítěte
 • dodržují u dětí pravidelnou školní docházku a lékařské prohlídky
 • mají české státní občanství nebo jsou občankami Evropské unie

Podmínky pro přijetí

Podmínkou přijetí do programu Podporovaného bydlení je doložení následujících dokumentů:

 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z evidence plateb sociálního a zdravotního pojištění
 • v případě exekucí doložení všech dostupných rozhodnutí soudu a dokumentů o nařízení exekuce
 • přehled o potvrzených příjmech

Podporované bydlení poskytujeme v Praze a od roku 2018 i v Mostě.  

Co zahrnuje Podporované bydlení

Program zahrnuje:

 • za zvýhodněných finančních podmínek bydlení pro matky s dětmi, kterým situace neumožňuje platit tržní nájemné
 • psychologické a terapeutické služby ve spolupráci s odborníky právní poradenství a právní zastupování
 • poradenství v sociální oblasti
 • finanční poradenství
 • asistenci při jednání s úřady a jinými institucemi
 • vzdělávací programy

Co očekáváme:

 • aktivní spolupráci
 • odpovědnost k sobě a svým dětem
 • spolehlivost a otevřenost
 • vůli překonávat životní překážky

Cíle programu:

 • stabilizace psychické stránky klientky a jejich dětí
 • stabilizace finanční a právní situace
 • návrat na trh práce, v co nejkratší možné době
 • odchod do samostatného bydlení

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE DNI 10.3.2020
Vzhledem k naplněnosti našich kapacit, dočasně pozastavujeme příjem nových žádostí do programu. 
Děkujeme za pochopení.

Kdy Vám pomoci nemůžeme

Jsou situace, ve kterých vás do programu Podporovaného bydlení nemůžeme přijmout:

 • aktuální závislost na návykových látkách (drogy, alkohol)
 • závažné psychiatrického onemocnění
 • dlouhodobá závislost na institucionální pomoci
 • dlouhodobá závislost na systému státní sociální podpory
 • trestní minulost
 • zbavení svéprávnosti
 • nemotivovanost
 • pasivita
 • v případě nedostatečné pracovní historie
 • agresivita
 • zanedbávání péče o dítě

Další informace o Podporovaném bydlení

Projekt zahrnuje komplexní služby v oblasti podporovaného bydlení, právního zastupování a psychologických a terapeutických služeb pro ženy a děti. Podporované bydlení je realizováno v samostatných bytech na území hl. m. Prahy.

Cílem projektu je stabilizace psychické stránky klientky a dětí, finanční a právní oblasti, návrat na trh práce v co nejkratší možné době a odchod do samostatného bydlení. Program je poskytován na individuálně dlouhou dobu, maximálně však na 2 roky.

Tento program je financován výhradně manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými, stejně tak jako ostatní aktivity WOMEN FOR WOMEN. Pouze na projektech Obědy pro děti a Adoptuj Marii se mohou prostřednictvím transparentních účtů na pomoci konkrétním dětem a samoživitelům podílet další lidé, což vzniklo na základě vlny jejich solidarity a jejich darované finanční prostředky jsou ze 100% využívány na pomoc potřebným, nikoli na provoz, marketing apod.).

Výsledky za rok 2018 

0
zapojených klientek
0
úspěšně ukončeno
0
nových klientek

V roce 2018 jsme přijali přihlášku od 85 klientek, pohovor proběhl s 21 z nich a 11 jsme přijali do programu.  Zároveň jsme úspěšně dokončili 17 spoluprací, v roce 2018 jsme tak v programu měli 28 zapojených klientek.  Další podrobnosti a data o Podporovaném bydlení najdete v našich Výročních zprávách.  

"Vytrvejte prosím! Vaše práce má smysl!"

Slovo klientky

Osobně využívám většiny vašich služeb. Nejintenzivnější má spolupráce je momentálně s advokátkou, kterou lze hodnotit jen v samých superlativech. V každém případě ochotná, vstřícná, maximálně profesionální a k zastižení v jakoukoliv dobu a to i v době svého osobního volna. Vždy okamžitě reaguje na mé požadavky a dotazy. Konzultuje semnou každý krok v řešení našeho případu, vše mi vždy náležitě vysvětlí a o všem mne informuje s dostatečným předstihem. Prokazuje i vlastní iniciativu a to vždy, když je zapotřebí. Její spolupráce je příkladná jak semnou, tak i s orgány činnými v trestním řízení. Má spolupráce dále probíhá s paní psycholožkou, která tvoří velmi milé terapeutické prostředí a to i pro mou dceru. Má dcera ji vřele přijala, což je pro mne zásadní. Paní psycholožka mi pomáhá v tom si některé věci uvědomit a pomáhá mi hledat jiné pohledy na daný problém, což vidím jako velký přínos. Hlavně mi pomáhá navázat se na pocity mé dcery, které ona sama přede mnou občas skrývá. V měsíci říjnu jsem také nastoupila na kurz The Bridge, který z počátku byl pro mne velice těžký, psychicky jsem měla velký problém jej zvládnout, s několika dalšími sezeními se to ovšem obrátilo a nyní čerpám z toho, co mi tento kurz přinesl. Díky vedení skvělých instruktorek a velice dobré partě ostatních účastnic se těším na každé další setkání. Určitě je to v celém týdnu ten světlý bod. V neposlední řadě, je důležité pohlížet na w4w jako na celek, protože komplexnost vašich služeb je to, co mne posouvá dál. Uvědomuji si, jak náročná je spolupráce s klientem, kterého sbíráte téměř ze samotného dna, pomáháte se dostat z životní propasti a znovu navrátit sebevědomí, které vychází z těch pocitů osobního selhání. Služba bydlení nám dala nové zázemí, ve kterém se cítíme bezpečně, právnické služby nám daly neuvěřitelnou moc s naší situací dělat víc, než před ní jen utíkat, ale postavit se a vidět stát právo na naší straně, psychoterapie nám hojí rány na duši a kurz Bridge mi pomáhá se pomalu ale jistě zvednout a stát na vlastních nohách. To celé dohromady je podpora a víra ve mně, což jako uživatelka se svou minulostí potřebuji ze všeho nejvíc. Přála bych si, abyste stejně tak jako mně dokázali pomoct i jiným ženám ve stejné, nebo podobné životní situaci. Mrzí mě, že jen málo kdy tyto problémy prosáknou ven ze zavřených dveří a že tolik lidí ještě v dnešním světě dokáže být naprosto chladných vůči tomu, co kolem sebe vidí. Je jen málo šancí, jak např. domácí násilí odhalit, ale věřím, že vaše organizace se dokáže chytit i toho nejmenšího podnětu. Vždy je to o spolupráci, ale první kdo od spolupráce odstoupí, je vždy sama oběť. Stejně jako jsem to udělala já, ale naštěstí vytrvalost lidí kolem mě, kteří mě nutili dělat věci, které jsem sama nechtěla, mě nakonec až teď přesvědčili v tom, že to bylo to správné. Vytrvejte prosím! Vaše práce má smysl!
Klientka(pobočka Most)

"Šťastná máma se rovná šťastné dítě..."

Slovo klientky (2)

Jsem maminka tří nezletilých dětí. Jsem ale také obětí domácího násilí, stolkinku, nebezpečného vyhrožování, omezování osobní svobody……Celé toto peklo jsem snášela několik let, než jsem se dozvěděla o společnosti Women for Women v Mostě. Nejdříve jsem vyplnila na PC jednoduchý dotazník. Pak mě kontaktovala pracovnice a domluvily jsme se na první schůzce. To už jsem byla ale opravdu úplně zlomená a jen díky příjemnému chování pracovnic jsem byla schopná jim s pláčem sdělit svůj příběh. Po vyslechnutí a zapsání si důležitých bodech mé situace mi pracovnice sdělily, že se mi ozvou. Aha, tuto větu jsem již někde slyšela a s nedůvěrou jsem šla domů. Pravdou ale je, že se mi odcházelo o něco lépe. Toho dne se mi hodně ulevilo. Po dlouhých létech jsem se někomu svěřila a vyprávěla svůj příběh, ve kterém bylo mnoho slz, bezmoci , bolesti a strachu. Jaké však bylo moje překvapení, když mi pracovnice opět zavolala a sdělila mi, abych se dostavila na další schůzku. Na této schůzce jsem se dozvěděla, že jsem do programu v této společnosti přijatá. Najednou jsem cítila, že už na to vše nejsem sama. Společnost W4W mi v první řadě nabídla účast v kurzu,, rodičovské kompetence“. Do kurzu se mi vstupovalo velmi špatně a těžce. Byla jsem vyčerpaná se strachem být ve společnosti více lidí( i když se jednalo pouze o ženy). Dodnes si pamatuji, jak jsem do místnosti vešla pomalu, rozhlížející se po místě, kde se schovám a nebudu v blízkosti těch lidí. Uprostřed byly dány židličky, které vytvořily takový půlkruh, naproti nim bylo místo pro paní lektorku tohoto kurzu. Věděla jsem hned, že na žádnou židličku si nesednu a sedla jsem si na zem tak, že jsem měla ten půlkruh židliček před sebou. Opřela jsem se o zeď a čekala, co se stane. A stalo se to, že paní lektorka přijala mou účast vsedě na mém místě, které jsem si našla já a vůbec se nezlobila, že jsem nepřijala její židličku k posezení, kterou pro nás připravila. Po téměř třech měsících stráveném v kurzu jsem dokázala vstát ze země a přidat se ke skupině ostatních maminek. A tím přijmout tu pro mě připravenou židličku. Dokázala jsem je nechat nahlédnout do mého příběhu a sdělit jim i svůj posun, protože jsem se naučila využívat i další služby, které mě a mým dětem společnost W4W nabídla. Byla to především pravidelná docházka k paní psycholožce. Psycholožka byla k dispozici i pro děti. Dostala jsem se i do programu- dotované bydlení. Téměř od začátku spolupráce s W4W bydlíme v jejich bytě. Dále mi společnost nabídla využít právnickou pomoc proto, abych se dokázala postavit proti svému osudu a postavit se agresorovi tím, že jsem na něho podala trestní oznámení. Policie se mnou sepsala celý můj smutný příběh, který doputoval až k soudu. Celé to trvalo dva roky, kdy mi po boku stála paní právnička, ( kterou mi společnost nabídla.). Díky paní právničce bylo ještě při dalším soudním jednání vyměřeno výživné mým dětem v dostatečné výši k jejich věku. A pak přišel den ,,D“. Soud vynesl rozsudek, ve kterém byl agresor, ( otec našich dětí) ve všech bodech obžaloby uznán vinným. Všechny služby, které mi společnost W4W poskytla a i nadále poskytuje, jsou zcela zdarma. Jediné, co je potřeba, je má aktivní účast, chtít zlepšit naší situaci a věřte mi, že my chceme. Teď už vím, že se už nikdy nechci cítit bezpečně, jen osaměle sedící na zemi. Dalo by se říci, že náš smutný příběh skončil vlastně dobře. Bohužel neskončil a budeme muset ujít ještě hodně velký kus cesty, než přijde ten den, kdy budeme volní - tím je teď myšleno duševně. Ale díky pomoci těch milých a empatických lidiček, kteří nám stáli na té naší cestě, kterou jsme už ušli po boku, vždy připravení nám podat svou pomocnou ruku se k tomu dni, kdy budeme šťastní, přibližujeme rychleji a bezpečněji. Pokud potřebujeme pomoci i v oblastech, které společnost W4W neposkytuje, nakontaktuje nás na nadace, které nám pomoci dokáží. Jedna z nadací nám již v době nouzového stavu v ČR – COVID – 19 již poskytla. Za doby spolupráce se společností W4W jsem se ztotožnila s názorem pracovnic, že šťastná máma se rovná šťastné dítě. ☺ I přes nepřízeň naší životní situace jsem po celou dobu pracující , děti chodí pravidelně do školy a nejstarší dítě je přijato od 1.9.2020 do prvního ročníku na učilišti. Všem pracovnicím a celé společnosti W4W moc děkujeme a přejeme jim hodně pracovních i osobních úspěchů a to nejdůležitější, mít důvod k úsměvu. (toto je autentický text dopis od klientky, proto jsme ho nijak neupravovali)
Klientka(pobočka Most)

Seznamte se s vybranými skutečnými příběhy našich klientek.

Úspěšné příběhy Podporovaného bydlení

Paní B. se obrátila na naši organizaci ve chvíli, kdy byla se svými dvěma dcerami (dnes 15 let a 13 let) v azylovém domě pro matky s dětmi. Vinou finančních problémů v minulosti se dostala do „dluhového kolotoče“, kdy řešila problémy se splácením další půjčkou. Paní B. k nám nastupovala s osobním bankrotem, který jí končil v průběhu Programu. Paní B. byla vždy s menšími pauzami zaměstnána, avšak po stržení pravidelné měsíční splátky jí z platu zbývala minimální částka, ze které by nebyla schopna hradit základní potřeby pro sebe a dvě děti. Paní B. jsme poskytli podporované bydlení a právní poradenství z důvodu neplacení výživného ze strany otce dětí. Paní B. dále využívala v rámci naší organizace služeb dětského psychologa a vzdělávací aktivity pro sebe a dcery. Paní B. byla aktivní klientkou, která si v průběhu Programu průběžně zvyšovala vzdělání v oboru účetnictví na vyšší odborné škole. Po ukončení Programu odešla i s dcerami do vlastního bydlení.
Paní B.(dluhy, insolvence)
Již je to rok, co se mi dostalo pomoci od WOMEN FOR WOMEN. Několik předchozích let jsem žila ve vztahu, jehož znakem bylo psychické a fyzické týrání ze strany partnera. V době, kdy jsem přicházela do w4w jsem nevěřila tomu, že něco z toho by se mohlo změnit, hlavně jsem nevěřila ani sama sobě. Věřila jsem pouze tomu, přesně jak říkal teď už bývalý partner, že vše je v pořádku a takhle to má být. Pár dní po zahájení spolupráce jsem se ocitla s dětmi bez zázemí, situace byla doma natolik neúnosná, že jsem z bytu musela i s dětmi utéct. W4w pohotově zareagovala, bylo nám zajištěno bydlení a právní pomoc, která je stále nenahraditelnou pomocí. Za spolupráce s w4w jsem prošla i kurzem The Bridge, který mi pomohl vrátit ztracenou sebedůvěru. WOMEN FOR WOMEN děkuji za sebe i za své děti, bez jejich pomoci bych nikdy nebyla schopna od partnera odejít.
Jana (psychické a fyzické týrání, Most)
Paní J. s dcerou nastoupily do psychosociálního programu poskytovaného naší organizací na 3 roky. Paní J. od bývalého druha - otce své dcery (15) odešla kvůli vzájemným neshodám, kvůli partnerovu zadlužování, nadměrnému požívání alkoholu a také kvůli fyzickému a psychickému násilí, které se ve vztahu paní J. vyskytovalo ze strany partnera a za které je její bývalý partner vyšetřován orgány činnými v trestním řízení. Paní J. a její dceři bylo poskytnuto podporované bydlení. Paní J. se kvůli traumatům zažitým z několikaletého domácího násilí věnovala v rámci služeb intenzivně psychoterapii a s právní podporou naší organizace řešila trestní stíhání proti bývalému partnerovi. V průběhu programu zejména ve spolupráci s terapeutkou udělala velké vnitřní pokroky a podařilo se jí z velké části stabilizovat svůj psychický stav, rozhozený zejména vinou prožitého vztahu, ale i po ukončení vztahu s druhem. Paní J. se průběžně zodpovědně připravovala na odchod z našeho programu a plnou finanční nezávislost, odešla do vlastního bydlení. Paní J. je v částečném invalidním důchodu, je zaměstnána na zkrácený pracovní úvazek, přivydělávala si brigádně. Paní J. nastoupila do našeho Programu s výučním listem. Během Programu vystudovala za finanční podpory naší organizace Střední školu hotelnictví a gastronomie, kde složila maturitní zkoušku.
Paní J.(domácí násilí, alkoholismus, trestní řízení)